Välkommen till Agronomuppropet!

Målet med Agronomuppropet är att öka vetskapen i samhället om agronomyrket och att fungera som en plattform för att få agronomer att mötas och inspireras. Vad en agronom är borde vara lika självklart för gemene man och kvinna som vad en läkare eller jurist är! Genom att vi tydligare lyfter vår titel hoppas vi att det ska leda till att vi agronomer blir stoltare i vårt yrkesutövande och att fler unga söker sig till agronomprogrammen.


Blogg

Här är Agronomuppropets blogg. Inläggen rör kompetensförsörjning, var agronomerna finns på arbetsmarknaden och mycket mycket mer!

Webshop

I Agronomuppropets webshop AgriStore köper du agronom-nålen!

Kontakt

Vilka är vi som står bakom Agronomuppropet? Det kan du läsa om här!