Agro-vadå?

Ja, vad är egentligen en agronom? Det är lika bra att vi börjar med att klargöra det. Rådet för agronomprogrammen (RAG) vid SLU fick 2011 i uppdrag att konkretisera vad en agronom är och hur agronomkompetens kunde beskrivas. Här är deras allmänna beskrivning av vad en agronom är:

Agronomen studerar lantbruket och dess roll i samhället och arbetar för att utveckla lantbrukets förmåga att försörja människan med mat och andra nyttigheter, utan att utarma naturresurserna eller skada miljön.

Agronomen kombinerar agrar kompetens med akademisk ämneskompetens och relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt med kvalificerade tillämpningar inom områdena lantbruk, livsmedel och landsbygd.

Vidare beskrivs agrar kompetens som kunskap om lantbrukets produktion av växter och djur, om livsmedlens hantering och kvalitet; om hela kedjan från jord till bord och tillbaka, med störst fokus på en särskild del av kedjan.

Agronomen förstår lantbrukarens situation och värdet av praktiskt kunnande, samtidigt som agronomen förstår samspelet mellan människan, växterna, djuren och miljön. Agronomen har en helhetssyn på hållbart resursutnyttjande inom lantbruket och förstår systemets villkor och begränsningar. Agronomen har även kunskap om lantbrukets roll på landsbygden och ett brett omvärldskunnande vad gäller lantbrukets förhållanden och utveckling både lokalt, regionalt och globalt.

SLU marknadsföring

Vad tycker ni agronomer – stämmer detta överens med er syn på vad en agronom är och kan?

Vill ni läsa RAG:s hela beskrivning av agronomkompetensen, maila beatrice@agronomuppropet.se

//Beatrice