Var håller agronomer hus?

De största arbetsmarknadssektorerna för agronomer är, enligt agronommatrikeln och statistik från Naturvetarna, statliga myndigheter, privata företag, lantbruk, universitet och högskolor. En stor del av agronomerna är sysselsatta inom ämnesområdena lantbruk, livsmedel, miljö och klimat. Geografiskt är flest agronomer verksamma inom Stockholms, Uppsala, Skåne och Västra-Götalands län.

Vanliga arbetsgivare för agronomer är: Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelserna, kommuner, Jordbruksverket, Lantmännen, Landsbygdsdepartementet, Hushållningssällskapen, LRF konsult. Många agronomer arbetar även som egenföretagare.

Vad gör då agronomer? Vanliga arbetsuppgifter för en agronom är rådgivning/konsultverksamhet, projektledning, kontroll/tillsyn, myndighetsutövning, forskning och undervisning.

Julia o får

//Beatrice