Agronomer i topp bland Sveriges miljömäktigaste

Varje år ger tidningen MiljöAktuellt ut en lista med Sveriges 100 miljömäktigaste. Listan fastställs av MiljöAktuellts jury efter inkomna nomineringar från tidningens läsare.

Bland topp 10 på 2014 års lista hittar vi inte mindre är 3 agronomer.

2. Johan Rockström – agronom, chef för Stockholm resilience center och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Johan låg 2013 och 2012 i topp på listan.

Ur Miljöaktuellt nr 3 2014.

5. Svante Axelsson – agronom och generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen.

6. Mikael Karlsson – agronom, filosofie doktor i miljö- och energisystem och fd. ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen (även nyvalda ordföranden Johanna Sandahl är agronom).

Hela listan kan laddas ner via MiljöAktuellts hemsida.

//Maria