4 frågor till en agronom – Kristina Yngwe

Kristina_Yngwe_2

Namn: Kristina Yngwe
Examen: Mark/växtagronom
Yrke: Lantbruksrådgivare

Vad arbetar du med?
Jag jobbar som lantbruksrådgivare på HIR Malmöhus AB, men håller också på att ge mig in i politiken så är tjänstledig på deltid för att driva personkampanj inför riksdagsvalet i höst.

Varför läste du till agronom?
Jag är uppväxt på gård men hade från början ingen tanke på att fortsätta inom lantbruket, så efter att ha läst naturvetenskap på gymnasiet började jag läsa statsvetenskap och nationalekonomi på programmet för Politices Magister, och tänkte att jag skulle jobba riktat mot utvecklingsländer. Efter att ha volontärarbetat i Senegal kände jag dock att jag inte var inne på helt rätt spår med en statsvetenskaplig inriktning, utan jag ville jobba med mer jordnära frågor kopplat till någon naturvetenskaplig utbildning. Efter att ha tittat runt lite bland utbildningar fastnade jag för mark/växtagronom, och eftersom min bror läste till teknikagronom hade jag ju lite koll på både SLU och agronomutbildningen. Jag fastnade för att det var en bred utbildning som öppnade många dörrar inom lantbruk, hållbarhetsarbete, mm, både för arbete internationellt och i Sverige.

Varför är agronomer viktiga i samhället?
Vårt samhälle står inför stora utmaningar när det gäller klimatproblematik, hållbart användande av naturresurser, livsmedelsförsörjning, energitillgång etc, och här kommer agronomen spela en nyckelroll för att hitta lösningar för ett hållbart samhälle. En agronom har spetskunskap inom ett område men har samtidigt en helhetsbild och ett systemtänk, och denna kombination upplever jag är unik för vår utbildning och gör att agronomer kommer vara hett eftertraktade i framtiden.

Vad kan du göra för att fler ska veta vad en agronom är?
Jag är väldigt stolt och glad över att ha en agronomexamen och därför presenterar jag mig väldigt ofta som agronom i olika sammanhang kopplat till min roll som politiker där jag ofta möter människor som nog aldrig hört talas om en agronom.