Vill du plugga mat, vilka alternativ finns?

Livsmedelsagronom, dietist, nutritionist, kostvetare, civilingenjör… Vad skiljer utbildningarna åt?

Livsmedelsutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor kan grovt delas in i två kategorier; gruppen där studenterna bär vita labbrockar och studenterna som har kockjackor. Nedan sammanställs några av de utbildningar som är snarlika livsmedelsagronomutbildningen. Listan nedan är på intet sätt komplett. Den som vill få en överblick över hela program- och kursutbudet hänvisas till www.antagning.se.

Vid Chalmers och Lunds universitet kan man utbilda sig till civilingenjör i bioteknik. Utbildningarna innehåller mycket teoretiska studier men även laborationer ingår. Stort fokus läggs på kurser inom matematik, kemi, bioteknik och molekylärbiologi. Utbildningen är relevant för jobb inom såväl livsmedels- som läkemedelsindustrin.

Agronomutbildningen är unik och ges endast vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Livsmedelsagronomutbildningen inleds med att ge studenterna en gedigen grund i kemi, cellbiologi, genetik, mikrobiologi och livsmedelslagstiftning. Därefter fördjupas kunskaperna om livsmedlens sammansättning på molekylnivå. Under fjärde året samläses kurser med övriga agronomprogram vilket ger en bredd i utbildningen. Uppskattningsvis utgörs hälften av undervisningen av lärarledda moment, laborationer är cirka en femtedel av undervisningstiden och resterande tid lägger studenterna på gruppstudier och självstudier.

Program inom nutrition ges på flera platser, bl.a. Linnéuniversitetet och Stockholms universitet. Studenterna får grundliga kunskaper inom kemi, fysiologi och biovetenskap och fördjupade kunskaper inom nutrition och livsmedel. Mycket fokus läggs på att förstå hur kosten påverkar kroppen. Samtliga kurser inom nutritionsprogrammet är obligatoriska vilket ger litet utrymme för specialisering.

Som kostvetare inleds studierna med kurser i näringslära, livsmedelsvetenskap och kost- och folkhälsa. Under tredje året läses en inriktning mot kostekonom eller livsmedelsinspektör. Vid kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet utgör den schemalagda undervisningen ca 8-12 timmar per vecka och målet är att ha en dag undervisningsfri.

Dietisterna som utbildas vid Göteborgs universitet lär sig rekommendera lämpliga dieter till såväl friska som sjuka människor. I programmet ingår verksamhetförlagd utbildning där studenten får följa en yrkesverksam dietist.

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd läser kurser inom biologi, kemi, ekologi, förvalting och miljörätt. Högskolan i Halmstad erbjuder en utbildning med stort inslag av praktiska moment. Läser man utbildingen vid Umeå universitet ingår 5-10 veckors praktik.

gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad står måltiden i fokus. Utbildningen innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Kulinariska kockar och måltidskreatörer utbildas i Grythyttan. Inom programmet ingår kurser i bland annat näringslära, livsmedelshygien, sensorik, estetisk gestaltning och företagsekonomi. Utbildningen är i grunden teoretisk men har inslag av praktiska moment. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom restaurangbranschen. Grythyttan utbildar även måltidsekologer som likt måltidskreatörerna har fokus på måltiden men även väger in miljö och hälsa.

Varför valde jag att läsa till livsmedelsagronom? Det var många faktorer som spelade in när jag valde utbildning. Jag ville läsa en längre utbildning, ett masterprogram, så för mig stod valet mellan agronom och civilingenjör. Jag visste också att jag ville plugga i en stor universitetsstad. Alla kuserna som ingår i agronomprogrammet lät spännande medan det fanns kurser inom civilingenjörsprogrammet som inte lät så lockande. Allt detta (och mycket mer) sammantaget gjorde att jag sökte till livsmedelsagronom, ett val som jag inte ångrat och som jag starkt rekomenderar andra att göra oavsett om ni är studenten som trivs i vit labbrock eller kockjacka, inom livsmedelsagronomprogrammet finns utrymme för båda.

Om någon av er om läser detta känner att livsmedelsagronom är helt rätt utbildning för er så är programmet öppet för sen anmälan via antagning.se för antagning till hösten 2014.

Program Omfattning Examen Universitet/Högskola Utbildningsort Behörighet
Civilingenjör, bioteknik 300 hp Civilingenjör Chalmers Göteborg Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Civilingenjör, bioteknik 300 hp Civilingenjör Lunds universitet Lund Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Livsmedelsagronom 270 hp Agronom Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller: Biologi 2, Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + Fysik 1b2, Kemi 2, Matematik 4
Nutrition och livsmedelsvetenskap 180 hp Kandidat Linnéuniversitetet Kalmar Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3c
Nutrition 180 hp Kandidat Stockholms universitet Huddinge Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4
Kostvetarprogrammet 180 hp Kandidat Umeå universitet Umeå Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Kostvetarprogrammet 180 hp Kandidat Uppsala universitet Uppsala Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Dietistprogrammet 180 hp Kandidat Göteborgs universitet Göteborg Grundläggande behörighet +  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A  eller:  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Miljö- och hälsoskydd 180 hp Kandidat Högskolan i Halmstad Halmstad Grundläggande behörighet + Matematik C, Naturkunskap B (alt. Biologi A, Fysik A, Kemi A) eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2
Miljö- och hälsoskydd 180 hp Kandidat Umeå universitet Umeå Matematik C, Naturkunskap B (alt. Biologi A + Kemi A), Samhällskunskap A eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 (alternativt Biologi 1 + Kemi 1), Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
Gastronomiprogrammet 180 hp Kandidat Högskolan i Kristianstad Kristianstad Grundläggande behörighet
Kulinarisk kock och måltidskreatör 180 hp Kandidat Örebro universitet Hällefors/Grythyttan Grundläggande behörighet
Måltidsekolog 180 hp Kandidat Örebro universitet Örebro/Grythyttan Grundläggande behörighet

Källor: antagning.se, www.chalmers.se, www.hh.se, lnu.se, www.lu.se, www.oru.se, www.slu.se, www.umu.se, www.uu.se, www.utbildning.gu.se