Varför ett upprop för agronomer?

Det finns en hel rad anledningar varför vi agronomer behöver hjälpas åt för att sprida vetskapen om vårt yrke i samhället.

Dels är det det här med söktrycket till utbildningarna:

– Fler studenter på utbildningarna ger mer pengar till utbildningarna eftersom programmen får tilldelning efter hur många studenter som läser utbildningen. Stora ekonomiska resurser ger bättre förutsättningar för att bedriva undervisning av hög kvalitet. Idag är det ekonomiska läget för utbildningarna mycket ansträngt, vilket leder till besparingar i flera steg. Besparingar riskerar att leda till en försämring av utbildningens kvalitet, vilket riskerar leda till ett lägre söktryck till utbildningarna – så blir det en ond cirkel.

– Fler sökande till utbildningarna ger inte bara mer pengar till utbildningarna utan även ett större urval bland studenterna – vi får alltså generellt mer kompetenta studenter (här vill jag så klart understryka att gymnasiebetyg absolut inte säger allt om en person blir en kompetent agronom – men goda baskunskaper från gymnasiet ger goda förutsättningar för att lyckas med sina högskolestudier).

– Kompetenta studenter ger en högre nivå på utbildningen och det utexamineras därmed agronomer med högre kompetens.

– Fler studenter ger fler utexaminerade agronomer – dvs. fler agronomer kommer finnas på olika poster i samhället och kan bidra med sin viktiga kompetens.

– Fler utexaminerade ger också en större grupp att anställa ifrån och chansen blir större att rätt person hamnar på rätt plats.

– Det blir fler agronomer på mycket viktiga platser i samhället; t ex. riksdag, länsstyrelser, kommuner och andra beslutande poster såväl som inom forskningen, i privata företag och organisationer.

cropped-Header.jpg

Fler agronomer på fler befattningar med större spridning höjer med andra ord statusen på yrket, något som gagnar varje enskild person med agronomutbildningen i bagaget.

Om vi i stället tänker tanken att det skulle fortsätta gå åt andra hållet – dvs. agronomerna fortsätter att minska och några utbildningar kanske till och med läggs ned, hur skulle det bli då?

– Personer utan rätt utbildning och insikt i lantbrukets förutsättningar ska fatta beslut om bidrag, stöd, miljöåtgärder, storlek på stallar m.m.

– Agronomen blir snart bortglömd hos arbetsgivarna och vi som är agronomer riskerar att bli bortvalda vid t ex jobbsökande för att vi har en “konstig”, okänd utbildning.

Sist men inte minst – jobbar vi tillsammans mot ett gemensamt mål blir vi en stoltare och starkare yrkeskår!

Kommer du på fler anledningar till att alla agronomer ska engagera sig i Agronomuppropet? Både för- och nackdelar? Kommentera gärna nedan!