4 frågor till en agronom – Paulina Norup

Paulina Norup

 

Namn: Paulina Norup
Examen: Livsmedelsagronom
Yrke: Projketledare

Vad arbetar du med?
Jag arbetar som projektledare på Norups Gård AB. Norups Gård är ett familjeföretag med lantbruk i botten, vi har utvecklat småskalig och byggt små och stora anläggningar för bioenergi i form av RME (rapsoljemetylester) i många år och har sedan 2008 också arbetat med biogas och bygger biogasanläggningar i olika utformningar till lantbrukare, kommuner och universitet. Vi har även sedan ett par år tillbaka utvecklat ett koncept där vi bygger färdiga livsmedelsförädlingsmoduler (tex. mejeri, slakteri m.m.) i 20 fots containrar och det är framför allt med denna del som jag arbetar. Jag arbetar med försäljning av livsmedelsmodulerna, projektledning under byggnation, framtagande av faroanalys och egenkontrollplan samt service och support på de färdiga anläggningarna. Det är ett mycket spännande och varierande arbete.

Varför läste du till agronom?
Jag läste till agronom för att få en bred utbildning inom livsmedel och lantbruk, jag ville få kunskap om hela livsmedelskedjan.

Vad gör du på Borgeby fältdagar?
Vi ställer ut på Borgeby fältdagar och visar de olika grenar vi sysslar med, jag träffar befintliga och förhoppningsvis nya kunder och berättar om vårt koncept för de som är intresserade av att komma närmre konsumenten och förädla sin råvara lite längre själva.

Vad kan du göra för att fler ska veta vad en agronom är?
Jag hoppas att med mitt yrke kunna visa på det breda spektrum en agronom kan arbeta med, att få vara en del av och ha kunskap om hela kedjan och inte bara utvalda bitar. Jag hoppas kunna visa att agronomer tänker holistiskt och inte bara på molekylnivå. Jag vill visa att agronomer har en viktig plats i utvecklingen av både lantbruk och livsmedelsindustri.