Reflektioner från Brunnby lantbrukardagar

Att besöka Brunnby lantbrukardagar var mycket trevligt, dels för det intressanta innehållet men också för att vår bransch är så liten att man träffar väldigt många bekanta agronomer.

Jag pratade om de utmaningar vi agronomer står inför med ett helt gäng engagerade personer. Ofta kom samtalet in på dessa frågor naturligt efter att jag berättat att jag pluggar till mark/växtagronom, varpå den jag pratade med genast replikerade att det utexamineras alldeles för få mark/växtagronomer – och sen var vi igång!

Jag upplevde en uppriktig oro för branschens framtid hos dem som jag diskuterade med, en oro för att det blir allt svårare att få tag på den kompetens de efterfrågar. Diskussionerna rörde precis de utmaningar vi har diskuterat här; att för få söker sig till agronomutbildningarna och att det utexamineras för få som har de kunskaper som efterfrågas av näringen. Samtidigt så upplevde jag att de jag pratade med var nästan lite förundrade över hur intresset för agronomutbildningarna kan vara så svalt, när arbetsmarknaden ser så ljus ut och när de frågor som agronomer arbetar med är högst aktuella – och kommer knappast bli mindre aktuella i framtiden! Vi agronomer kommer ut i en bransch som är full av framtidstro och spännande men svåra utmaningar – men utmaningar som vi vill och kan ta oss an; och för att lösa dessa utmaningar spelar vi agronomer en viktig roll.

Personligen tror jag att det finns många därute som skulle vara intresserade av att bli agronomer, och som skulle passa perfekt som agronomer – om de bara visste vad en agronom är och gör! Och det är bland annat där detta initiativ kommer in, att få dessa personer att få upp ögonen för agronomyrket.

Vi agronomer jobbar i en spännande bransch med otroligt aktuella frågor och nu måste vi få fler att inse vilket enormt intressant yrke vi har!

20140702_110054

Stolta agronomer på Brunnby!

 

En till reflektion jag gjorde var att det fanns flera montrar som informerade om utbildningar inom lantbrukssektorn, men var fanns information om SLUs utbildningar? Här borde verkligen representanter från SLU ha varit på plats och informerat om agronomutbildningarna och de andra utbildningar som finns på lantbruksuniversitetet. Något att fundera på till nästa år!

/Beatrice