4 frågor till en agronom – Johanna Sandahl

Agronomer befinner sig på många spännande positioner, exempelvis Naturskyddsföreningen är full av agronomer! Här ställer vi fyra frågor till Naturskyddsföreningens nya ordförande, agronom Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen

Foto:Naturskyddsföreningen

Namn: Johanna Sandahl
Examen: Mark/växtagronom, examen 1999

Vad jobbar du med?
Ordförande i Naturskyddsföreningen.

Varför läste du till agronom? 
När jag i början av 90-talet skulle söka till universitet visste jag att jag ville jobba med miljöfrågor från ett tvärvetenskapligt perspektiv, men det fanns nästan inga utbildningar som erbjöd möjlighet att studera detta. Undantaget var agronomutbildningen.

Varför är agronomer viktiga i samhället? 
Att sprida kunskap om livsmedelsproduktionens betydelse och presentera förslag till konkreta lösningar på hur vi kan mätta världens befolkning samtidigt som vi minimerar jordbrukets negativa miljöpåverkan.  

Vad kan du göra för att fler ska veta vad en agronom är?
Väcka opinion om jordbrukets betydelse och vikten av kunskap för att vi gemensamt ska kunna klara en tryggad framtida livsmedelsförsörjning där stärkt miljöhänsyn och djuretik står i centrum.