Agronomuppropets fokusdag 31 oktober

Endast 4 % av Sveriges gymnasieungdomar känner till SLU. Söktrycket till flera av agronomprogrammen är sämre än någonsin. Samtidigt skriker branschen efter agronomernas kompetens. Det är dags för dig som privatperson, offentlig person, företrädare för ett företag, organisation eller myndighet – för dig som agronom – att engagera dig i utmaningen!

Agronomuppropet, i samarbete med Agronomförbundet och Ultuna studentkår, bjuder in till en dag full av inspiration och diskussion – med mål att skapa en handlingsplan för hur vi tillsammans ökar kännedomen om agronom som yrke – inte bara för blivande studenter utan för hela samhället!

När? Fredag 31 oktober
Var? Loftet, SLU, Ultuna

Läs mer och anmäl dig här!

Save the date