5 frågor till en agronompolitiker – Erik Pelling

De närmaste veckorna kommer vi publicera korta intervjuer med agronomer som valt att engagera sig politiskt. Först ut är socialdemokraten Erik Pelling från Uppsala.

Varför valde du att läsa till agronom?
Som en del i studie- och yrkesvägledningen under mitt första år på gymnasiet fick vi i uppgift att intervjua någon yrkesverksam person och sen redovisa för klassen. Jag läste samhällsvetenskapligt program på Katedralskolan i Uppsala men mitt val föll på en agronomie doktor på Ultuna som forskade om ekologiskt lantbruk. Jag minns att cykelturen ut till Ultuna i ett smällkallt och vintermörkt Uppsala kändes oändlig. Kanske var det en osedvanligt karismatisk forskare jag träffade eller så var det faktumet att vi alltid kommer att behöva mat som fällde avgörandet men intervjun gjorde i alla fall intryck på mig. Efter något sabbatsår läste jag in de naturvetenskapliga ämnena på en folkhögskola och sen sökte jag till SLU….

Hur har din väg från agronomexamen till politiker sett ut?
Jag var politiskt aktiv redan under min studietid. Mitt yrkesval och min tid både som student och anställd på SLU har varit en tillgång i mitt politiska arbete. Inte minst under min tid som politiskt sakkunnig på jordbrukdsdepartementet men också i lokalpolitiken. Jag ser fram emot att jobba vidare som agronom efter mina år som förtroendevald kommunpolitiker på heltid.

Vad kan du som politiker göra för att öka kännedomen om agronomer?
Jag berättar alltid att jag är agronom till yrket. Och jag missar ingen chans att tala gott om SLU.

Vad är din hjärtefråga?
Jag brinner för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Mina agronomstudier har gett mig en bra grund i arbetet för att omsätta teorierna i konkret politik för en hållbar utveckling på lokalplanet.

Om någon som läser detta vill engagera sig politiskt, vad har du för tips till hen?
Att inte tveka! Fler borde ta chansen att engagera sig i ett politiskt parti. Det är aldrig för sent och engagemanget behöver inte vara för evigt. Partierna är grunden i vårt demokratiska system och det praktiska politiska arbetet blir bara bättre om det delas av fler.