SLU Studentpool

Ett av syftena med Agronomuppropet är att uppmuntra till åtaganden och initiativ, men självklart vill vi även uppmärksamma de initiativ som redan finns! Det finns flera initiativ idag som bidrar till att öka kännedomen om agronomyrket och framförallt öka intresset för agronomutbildningarna. Ett initiativ som gör detta på ett mycket bra sätt är SLU Studentpool. Här kan ni läsa vad initiativtagaren, projektledaren och agronomstudenten Ida Eriksson skriver om SLU Studentpool:


 

Lantbruk + modernt samhälle = sant?

Att mat är nödvändigt för ett modernt fungerande samhälle är något som är självklart för de allra flesta, men termen lantbruk i samma mening som modernt känns för många aningen svårt att relatera till. För vad är egentligen lantbruk?

SLU Studentpool är en studentdriven organisation knuten till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Studentpoolens idé och verksamhet är att agronomstudenter med spetskompetenser som matchar de olika agronomprogrammen går samman och erbjuder kostnadsfri, tvärvetenskaplig undervisning om lantbruk och livsmedelsproduktion på landets gymnasieskolor. I stora drag kan man helt enkelt säga att agronomstudenter arbetar tillsammans för att förklara lantbruk; en sektor som utan tvekan är i ständig utveckling och med stora möjligheter att utvecklas vidare. Samtidigt är det en sektor som allt färre har en god inblick i, något SLU Studentpool arbetar för att ändra på. 
SLU Studentpool

Charlotte, Ida och Oskar, SLU Studentpool

Tycker du att det låter lika spännande som vi tycker att det är? Gå in på Studentpoolens hemsida för att läsa mer.
För…        Lantbruk + agronomstudenter = det moderna samhället!