4 frågor till en agronom – Mattias Gotting

Vi fortsätter serien med fyra frågor till en agronom. Några har efterfrågat att få läsa om agronomer som jobbar utomlands – här berättar Mattias Gotting om sitt jobb i Bryssel.

Gotting

Namn: Mattias Gotting
Examen: Ekonomagronom, examen 2011

Vad arbetar du med?
Jag arbetar för LRF i Bryssel med konkurrenskraftsfrågor. Mitt arbete går ut på att representera Sveriges bönder gentemot EU:s institutioner, politiker och beslutsfattare. Att samarbeta med LRF:s motsvarigheter i andra länder genom paraplyorganisationen Copa-Cogeca är en viktig del i lobbyarbetet. Vi tar även emot besök, från medlemmar, förtroendevalda med flera. Att vara uppmärksam på saker som är betydelsefulla för LRF:s medlemmar och vidareförmedla hem till Sverige är en viktig del i mitt arbete.

Varför läste du till agronom?
Utbildningen ger möjlighet att lära lite om mycket och kombinera naturvetenskap med ekonomi. Livsmedel kommer aldrig bli inaktuellt och kunskaper i ekonomi är användbara i alla yrken. Att arbeta med en näring som är så starkt kopplad till naturen är fascinerande.

Vad tycker du är agronomens roll i samhället?
Att stå för en jordnära helhetssyn och hitta lösningar på många av dagens samhällsproblem. Agronomen har en förståelse för naturresurser och hur de kan användas på ett hållbart sätt. Det är många som har åsikter om hur miljö och klimatproblemen ska lösas och därför behövs det fler agronomer som kan ge viktig input i debatten.

Vad har du för möjlighet att öka kunskapen om agronom som yrke?
Prata om mat och hur den produceras. Kunskapen minskar, om hur vi får fram den mat som vi är beroende av. I mitt arbete möter jag många som har dåliga kunskaper om detta och jag gör allt för att förklara och väcka intresse.


Speak Your Mind

Your email address will not be published. Required fields are marked *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>