Agronompraktik

Ett sätt för dagens agronomstudenter att få arbetslivserfarenhet är att läsa kursen kvalificerad agronompraktikKursens syfte är att ge de studerande en insikt i kvalificerade arbetsuppgifter inom lantbruksnäringen kopplat till den framtida yrkesrollen som agronom. Under fyra veckor deltar studenterna i de dagliga rutinerna inom ett företag, myndighet eller annan organisation inom lantbruksnäringen. En avslutande femte vecka ägnar studenterna åt att analysera, sammanställa och redovisa sina erfarenheter från praktikperioden. Här berättar Lisa Reiter, mark/växtagronomstudent, om sin praktikperiod på FAO i Chile:


 

Agronompraktik i Chile

Jag spenderar min sommar i Chile där jag gör en agronompraktik på FAO´s regionalkontor för Latinamerika och Karibien. Här deltar jag i projektet WOCAT där jag jobbar med att dokumentera och systematisera olika metoder för bevarande av mark- och vattenresurser i Latinamerika. Det kan till exempel vara konstruktion av små dammar för att samla upp regnvatten eller byggnation av terrasser för att förhindra erosion. Varje metod läggs sedan upp i en databas där informationen blir tillgänglig för alla. Arbetet utgörs mest av skrivbordsjobb vilket ibland kan kännas tråkigt, men det vägs upp av engagerade kollegor och intressanta arbetsuppgifter. Praktiken ger en bra inblick i småskaligt lantbruk och förhållanden som oftast är olika de svenska, vilket är väldigt lärorikt.

FAO

Foto: Lisa Reiter

Under min praktik tänker jag mycket på hur utsatta många är för klimatförändringarna, att effekterna redan märks på flera ställen i världen och vikten av att sträva efter ett hållbart och flexibelt lantbruk, oavsett var i världen man befinner sig. På bilden syns jag och byggnaden där jag jobbar.

//Lisa Reiter, mark/växt-agronom

Foto: Lisa Reiter

Foto: Lisa Reiter