5 frågor till en agronompolitiker – David Hårsmar

De närmaste veckorna kommer vi publicera korta intervjuer med agronomer som valt att engagera sig politiskt. Idag lyfter vi fram centerpartisten David Hårsmar från Dalsjöfors.

1. Varför valde du att läsa till agronom?

Uppmärksammade SLU på en ”studentmässa” och hörde också mycket positivt om Ultuna från en bekant. Tyckte först att Naturvetarprogrammet låg närmast min ambitioner att jobba för en bättre miljö. Efter ett år så bytte jag dock till Teknikagronom-programmet då jag fått kläm på vilka intressanta kurser som erbjöds inom energi, avfall och biogas.

2. Hur har din väg från agronomexamen till politiker sett ut?

Uppvuxen med mor och far som båda var engagerade men var själv inte aktiv under ungdomsår. Blev medlem först för fem år sedan. Kom med i Centerpartiet lokalt genom en bekant. Jag har endast ett par mindre politiska uppdrag i nuläget.

3. Vad kan du som politiker göra för att öka kännedomen om agronomer?

Jag kan presentera mig med min yrkestitel oftare och inte bara säga att jag jobbar som energirådgivare.

4. Vad är din hjärtefråga?

Omställning till ett hållbart samhälle (ekologiskt, ekonomiskt).

5. Om någon som läser detta vill engagera sig politiskt, vad har du för tips till hen?

Kontakta politiker lokalt och fråga efter möjlighet att påverka, stäm av om de är mottagliga för dina idéer och det du vill jobba för i samhället.agronomuppropet