Globala utmaningar kring livsmedelsförsörjning

I fredags hölls en öppen föreläsning på SLU med temat globala utmaningar kring livsmedelsförsörjning. Föreläste gjorde inte mindre än två av Sveriges, jag kanske till och med världens, bästa föreläsare Hans Rosling och agronom Johan Rockström. Självklart var Agronomuppropet på plats för att höra vad de hade att säga!

Hans Rosling inledde med sin föreläsning som hade temat Global changes in the population and the implications for food safety and security. Under sin föreläsning dödade Rosling flertalet myter och missförstånd om hur världspopulationen utvecklas. Rosling var tydlig med att påpeka att det inte finns några svårigheter med att försörja en världsbefolkning. Det är inte mängden människor som är en global utmaning, utan det är hur dessa människor konsumerar. Rosling pekade på att vi inte kan fortsätta äta så mycket kött som vi gör idag om maten ska räcka till hela världens befolkning

“The amount of people is not the problem – it is how they consume!” – Citat Hans Rosling

“I’m not telling you to become vegetarians, you can eat some meat – but not like today. It’s no problem feeding 11 billion people; but it depends on how we eat”  – Citat Hans Rosling

Hans Rosling 2

Rosling lyfte också frågan om att det är en stor risk att flytta fokus i miljöfrågorna från vad VI kan göra HÄR, till vad något annat land borde göra med motiveringen att åtgärder gör större skillnad i det andra landet.

“It is dangerous with ideas that take the way from the real focus – you don’t change anything by demanding other countries to do something you don’t” – Citat Hans Rosling

Johan Rockström tog vid och pratade utifrån temat Global food production to feed a growing population within planetary boundaries. Han inledde med att tala om det ändrade perspektivet för hur stor påverkan människan har på planeten. Tidigare sågs människan som en liten befolkning på en stor planet och människan trodde att vi inte kunde påverka denna stora planet och de naturliga systemen i så stor utsträckning. Nu har detta perspektiv ändrats till att vi ser människan som en stor population på en alldeles för liten planet, som påverkar planeten i mycket stor utsträckning.

Självklart handlade en del av Johans föreläsning om jordbruk eftersom jordbrukssektorn är den största påverkansfaktorn när det kommer till bland annat växthusgasutsläpp, konsumtion av färskvatten och landanvändning.

Johan gav en viktig kommentar om att ”konventionellt lantbruk måste börja älska ekolantbruk”. Det Johan menade var att varken konventionellt eller ekologiskt lantbruk når upp till de mål som finns för att det ska kunna kallas hållbart, men Johan menade på att båda behövs och båda behöver utvecklas tillsammans.

IMG_20140907_171547 (1)

Efter de båda föreläsningarna öppnades det upp för frågor och även där diskuterades jordbruk ur hållbarhetsperspektiv. Det diskuterades kring att det är viktig med en hållbar intensifiering av världens jordbruk. Varken Rockström eller Rosling var emot användning av pesticider och handelsgödsel, men de underströk att de måste användas där de verkligen behövs och användas på rätt sätt. Motståndet mot GMO i västvärlden diskuterades också och enligt Rosling är det en av de största hoten mot att lösa de globala problemen kring livsmedelsförsörjning. Enligt honom går det att föda en växande befolkning utan GMO, men det är lättare men GMO.

“Don’t turn science into metaphysics” – Citat Hans Rosling

“We have to be very critical towards this ecological fanatics. Of course we need fertilizers, of course we need agrochemicals” Citat Hans Rosling

Sammantaget var det en mycket intressant och inspirerande förmiddag. Föreläsningen spelades in, så vill du se den i efterhand kommer det troligtvis finnas möjlighet till det via SLU:s hemsida www.slu.se.