5 frågor till en agronompolitiker – Cecilia Nygren

Cecilia Nygren är agronom och politiker och kandiderar till regionfullmäktige för Miljöpartiet på Gotland. I inlägget nedan kan du läsa mer om vad som fick Cecilia att engagera sig politiskt.

Varför valde du att läsa till agronom?
Jag var i tonåren väldigt intresserad av lantbrukets djur, främst kor, och av matens miljöpåverkan. En kompis tipsade om att det fanns något som hette “agronom”.

Hur har din väg från agronomexamen till politiker sett ut?
Det politiska engagemanget föddes när jag vände hem till Gotland och blev förbannad över den oförsiktiga exploateringen av värdefulla naturområden. Det politiska engagemangent är till största del ideellt, så kallad fritidspolitiker.

Vad kan du som politiker göra för att öka kännedomen om agronomer?
Förklara vad utbildningen innebär.

Vad är din hjärtefråga?
På Miljöpartiets hemsida kan du läsa mer om Cecilias hjärtefrågor.

Om någon som läser detta vill engagera sig politiskt, vad har du för tips till hen?
Ta reda på vad ett parti vill genom att fråga partimedlemmar i det aktuella partier, inte genom att fråga andra partier. Lyssna inte på “pajkasting” utan ta reda på fakta. För en saklig debatt.