Vad SLU gör för att förbättra situationen

Igår uppmärksammade SLU Agronomuppropet genom ett blogginlägg skrivet av SLU:s prorektor Torbjörn von Schantz. Självklart tycker vi bakom Agronomuppropet att det är fantastiskt bra (och kanske helt självklart) att SLU uppmärksammar initiativ som Agronomuppropet.

I inlägget skriver von Schantz “Våra yrkesutbildningar är en central del av SLU:s identitet. Vi är det enda universitetet som ger dessa utbildningar i Sverige. Det är därför viktigt att vi tillsammans hjälps åt att stärka bilden av varumärket, innehållet och målen med dessa utbildningar”. På den punkten kunde vi inte hålla med mer! Det krävs att alla vi tillsammans; SLU, branschföreträdare, studenter, organisationer och privatpersoner hjälps åt för att stärka varumärket Agronom.

Lite tråkigt är att von Schantz inte nämner Agronomuppropet i sitt blogginlägg trots att det är uppenbart att det är detta initiativ som han syftar till när han skriver “Nu arbetar kåren med att öka kännedomen om utbildningens möjligheter och relevans”. Det är förståeligt att det är lätt att blanda ihop Agronomuppropet med Ultuna Studentkår eftersom initiativtagarna bakom Agronomuppropet är kårrävar. Vi vill dock förtydliga att Agronomuppropet är ett projekt under Agronomförbundet, och sker i samarbete med Ultuna Studentkår.

DSC_0603

Vad som skrevs i nyhetsnotisen lovade också lite mer än vad som fanns att läsa i blogginlägget. I nyhetsnotisen gick att läsa “I blogginlägget lyfter prorektor fram vad SLU kommer att göra för att förbättra situationen”. Det var tyvärr ont om konkreta förslag, det närmaste förslag som gick att hitta var följande “Jag tycker det är viktigt att samtliga fakulteter som alltså är delansvariga för agronomutbildningarna, nu hjälper de huvudansvariga programnämnderna att lyfta fram en tydligare bild av vad en agronom är, och var utbildningarna ges. Så slipper vi kanske frågan i framtiden: Agro-Vadå?”. Absolut ett steg i rätt riktning, men dessa diskussioner har förts vid tidigare tillfällen utan att ha lett till konkreta åtgärder.

Vi i Agronomuppropet ser gärna att företrädare för SLU deltar i Fokusdagen den 31 oktober och diskuterar konkreta förslag till vad SLU kan göra för att öka kunskapen om och intresset för agronomutbildningarna. Vi är alla överens om att det är fantastiskt bra och unika utbildningar, men att informationen om att dessa utbildningar finns och var de finns når inte ut i så stor utsträckning som det skulle behövas!

Det är dags att gå från ord till handling!