5 frågor till en agronompolitiker – Dag Rogne

Nu är det endast några få dagar kvar till valet. Idag presenterar vi Dag Rogne som står överst på centerpartiet lista för val till kommunfullmäktige i Säffle.

1) Varför valde du att läsa till agronom? 

Jag kom inte in på lantmästarlinjen och ville utbilda mig i mitt livsintresse lantbruk och kombinera det med en ekonomiutbildning av klass.

2) Vad kan du som politiker göra för att öka kännedomen om agronomer?

Jag skriver agronom som min titel på valsedeln. Svår fråga på kommunal nivå, vi har en agronom som miljöansvarig på avfallssidan. Vi är ju bra!

3) Hur har din väg från agronomexamen till politiker sett ut?

Den har ringlat sig fram med uppdrag i lantbrukskooperationen och LRF. Där har nog mitt varumärke skapats. Det är först på senare tid, från valet 2010, som jag har varit politiker.

4) Vad är din hjärtefråga?

Landsbygdsutveckling och hur vi utvecklar företagandet inom ny hållbar teknik som har framtiden för sig.

5) Om någon som läser detta vill engagera sig politiskt, vad har du för tips till hen?

Bjud på dig själv så får du mycket tillbaka!