Naturvetare vill synas mer!

Vad vill naturvetare ha hjälp med? Enligt fackföreningen Naturvetarna är svaret på detta marknadsföring av sin kompetens. Det är inte bara vi agronomer som vill synas mer och vill att fler ska veta om vad vi gör och vad vi har för kompetens, utan det är vanligt även bland andra yrkesgrupper inom naturvetarsektorn.

Hur man som naturvetare kan marknadsföra sig själv och sin kompetens kommer Naturvetarna att berätta mer om på Agronomuppropets fokusdag den 31 oktober. Det finns även mycket bra material att hitta på deras hemsida om hur man kan tänka kring marknadsföring av sig själv och sin kompetens.

Får2

 

Vi i Agronomuppropet är också mycket glada och tacksamma över att Naturvetarna stödjer vårt arbete för att öka kännedomen om agronomyrket. Naturvetarna bidrar med ekonomiska resurser för att vi ska kunna arrangera Fokusdagen och de kommer även att medverka på flera sätt under själva dagen. Eftersom det finns ett stort intresse bland naturvetargrupper att få hjälp med marknadsföring av sin kompetens verkar det finnas utrymme och behov av fler projekt som Agronomuppropet.

Naturvetarna hoppas att ett initiativ som Agronomuppropet ska uppmuntra andra naturvetargrupper att arbeta med sina utmaningar i samma anda – att alla kan göra något.

Vill du veta mer vad Du kan göra för att öka kännedomen om agronomyrket, spana in vår sida med bra tips!