Agronomer kan ta debatten

Gästinlägg av Sabina Braun som driver bloggen Vad är det där “lantbruk” alla pratar om?

Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela.” Så skrev John Donne i Devotions upon Emergent Occasions, Meditation XVII (1623) och jag håller med om hans tankar. Vi hör alla ihop, och på samma sätt som en människa aldrig är en ö utan alltid existerar i en kontext, så existerar det inte någon politisk fråga eller något vetenskapligt område som är isolerat.

Ö

Jag ser en tendens till en samhällsdebatt där allting förenklas. Diskussioner blir banala samtal där komplicerade samband bortses ifrån och där stora frågor reduceras till tomma ord. Jag ser politiker som följer den populistiska vägen och ger tandlösa löften med bra klang. Kanske för att locka väljare, kanske för att de själva saknar kompetensen att se mer än det allra enklaste. Så kan det inte fortgå. Vi behöver lyfta blicken och skapa en politik med starkt stöd i kunskap och erfarenheter, och vilka är mer lämpade att göra detta än agronomer?

En agronom kan vara en biolog, en ekonom, en samhällsvetare, en husdjursvetare eller något helt annat. Det vi alla har gemensamt att ingen är BARA det. Vi har alla fått våra kunskaper i en kontext, vi vet alla hur stora sambanden vi arbetar med är. En husdjursagronom kan jobba med miljöfrågor, en livsmedlare vet hur ekonomin kan påverka livsmedelssäkerheten och en mark/växtare kan se hur gödsling och klimat hänger samman. För att nämna några exempel. Vår utbildning är unik i dess bredd och i dess fokus på att alltid försöka se hela bilden. Därför kan, och bör, en agronom ta debatten. Oavsett om det handlar om världssvälten, växthuseffekten, fattigdomsbekämpning eller avfolkningen av den svenska landsbygden så är chansen hög att en agronom kan bidra med viktiga perspektiv och kunskaper.

Min förhoppning är att vi klarar av att ta till vara på all denna fantastiska kompetens och lyckas använda den för att utveckla vår värld och vårt samhälle. Agronomer kan fungera som en i nuläget saknad länk mellan en mängd olika områden, och inte minst som en länk mellan politiken och vetenskapen. Jag hoppas att vi ser till att ta den platsen!