Arbetslivsanknytning – vägen till att få en anställning direkt efter examen?

Vi agronomer får ofta höra att vi har en väldigt bra arbetsmarknad som väntar på oss efter examen och att vi inte ska ha några problem alls att få jobb. Trots de får vi höra från flera håll att det finns nyutexaminerade agronomer som går relativt länge utan att få ett jobb. Vad kan man då göra för att undvika detta? För att få ett jobb så snabbt som möjligt efter examen?

Troligtvis finns det många svar på den frågan, ett svar kan vara arbetslivsanknytning. Arbetsgivare efterfrågar arbetslivserfarenhet men studenter anser ofta att det är svårt att få relevant arbetslivserfarenhet under studietiden. Naturvetarnas studentråd har gjort en utredning där de tittat på arbetslivsanknytning i biologiutbildningar. I utredningen dras slutsatsen att det sällan är så att det saknas möjlighet för studenterna att få arbetslivsanknytning i sin utbildning, utan att det snarare är så att studenterna inte inser vikten av att skaffa sig relevant arbetslivsanknytning redan under studietiden. Den åtgärden som föreslås i utredningen är helt enkelt att tydligare uppmuntra och motivera studenter att själva skaffa sig arbetslivserfarenhet och även att tänka på ”livet efter studierna” – vad vill ja jobba med och hur kommer jag dit?DSC_0599 copy

Vad kan då arbetslivsanknytning vara för något? Det kan exempelvis vara praktik, ett mentorsprogram, studiebesök, att arbeta med verkliga fall i undervisningen, projekt kopplade till arbetslivet, extraarbete, sommarjobb, alumnkvällar, arbetsmarknadsmässor m.m. Arbetslivsanknytning kan alltså handla om både att studenterna får testa på att arbeta (praktik) till aktiviteter som gör studenterna mer medvetna om sin arbetsmarknad och situation.

Så studenter – satsa på arbetslivsanknytning under er studietid!

Vad kan ni före-detta-studenter göra för att underlätta för dem som ska etablera sig på arbetsmarknaden då? Några exempel vi kunde komma på (finns troligtvis många fler vägar):

–          Ta emot praktiserande studenter.

–          Delta på alumnaktiviteter (registrera dig på SLU:s alumnnätverk)

–          Bli mentor åt en student

–          Delta på arbetsmarknadsmässor, t.ex. Ultuna Näringslivsdag

–          Delta i undervisningen (projekt, fall, gästföreläsning m.m.)