Agro, agro….. Agronomförbundet!

img_2873-580x340

Du är väl medlem i Agronomförbundet? Inte?! Jamen, du prenumererar väl i alla fall på tidningen Agronomen? Nehej, inte det heller! Då ska jag ge dig en snabb guidning av det som Agronomförbundet gör, vilka som arbetar med föreningen och varför du ska bli medlem!

Agronomförbundet arbetar på olika sätt med frågor som rör både yrkesverksamma agronomer och agronomstudenter. Vi tar på olika sätt aktiv del i SLU:s diskussioner om agronomutbildningarna. Vårt senaste inlägg i debatten har gjorts via ett yttrande på ett förslag om hur utbildningen kan förändras framöver. Vi förespråkar t.ex. en 5-årig yrkesexamen men ställer oss tveksamma till en agronomexamen utan inriktning. Läs gärna hela yttrandet som finns på Agronomförbundets hemsida. En annan viktig sak som Agronomförbundet arbetar med är att marknadsföra och informera om yrket agronom. Detta gör vi bl.a. genom att utse “Årets agronom” samt genom att skicka ut tidningen “Agronomen” till olika företag, naturbruksgymnasier m.fl. Vi medverkar också på olika mässor som t.ex. SACO:s studentmässa och vi står naturligtvis bakom 2014 års höjdpunkt “Agronomuppropet”!

Genom att vi är en professionsförening inom fackförbundet Naturvetarna har vi möjlighet att lyfta frågor via dem och blir också tillfrågade att lämna synpunkter i olika frågor som t.ex. Landsbygdsdepartementet arbetar med.

Agronomförbundet delar också varje år ut stipendier till agronomstudenter eller yrkesverksamma agronomer via Axel Adlers fond.

Agronomförbundets verksamhet sköts av en styrelse på sju personer och en valberedning ser till att det finns nya styrelsekandidater till valet på årsmötet. På årsmötet, som genomförs varje vår, beslutas det också om andra viktiga frågor som rör förbundets verksamhet. Ett redaktionsråd har hand om innehåll och utformning av tidningen Agronomen i samarbete med LIME AB som producerar tidningen.

För att Agronomförbundet ska vara en trovärdig, aktiv och levande organisation vars åsikter tas på allvar, krävs det engagemang från alla landets agronomer. Så gör som 1578 andra agronomer och haka på engagemanget du också, bli medlem i Agronomförbundet!

//Jenny Karlsson, Tf. ordförande Agronomförbundet

PS. Här är en länk till Naturvetarnas hemsida där du ansöker om medlemskap i professionsföreningen Agronomförbundet.