Välkommen att kommentera rapport kring framtidens agronomutbildning!

En ordentlig utbildningsöversyn görs nu på SLU. Detta innebär även förändringar för agronomutbildningarna. Tidigare i somras nämnde vi här på Agronomuppropet en preliminär rapport kring planering av framtidens agronomutbildning. Nu har en mer genomarbetad rapport offentliggjorts.

Agronomuppropet bjuder in er alla att kommentera denna rapport. Era kommentarer kommer föras vidare till de beslutsfattande organen inom SLU. Beatrice i Agronomuppropets projektgrupp jobbar också som kårordförande på Ultuna Studentkår, tack vare det kan vi se till att era åsikter inte förbises!

Vad innebär då de nya förslagen som finns i rapporten? Först vill vi understryka att i uppdraget ingick att ta ställning kring några olika frågeställningar och uppdraget att göra denna utredning har inte fått den tid som skulle behövts. Agronomuppropet anser att trots den knappa tiden presenteras nu en gedigen rapport.

DSC_0600

Inledningsvis trycker arbetsgruppen bakom rapporten på att agronomers arbetsmarknad efterfrågar en tydlig och kvalificerad specialistkompetens med en agrar koppling. Rapporten fortsätter med en intressant och insiktsgivande tillbakablick på agronomutbildningen. Fördelar och nackdelar med agronomutbildningen lyfts fram (läs mer om detta i tidigare inlägg). En förändring som skett inom agronomutbildningen är en ökad grad av specialisering, vilket är ett resultat av ökad efterfrågan från näringslivet.

Vidare behandlar rapporten bland annat de olika agronomprogrammen, självständiga arbeten och agronomprofilerande kurser. De olika frågeställningarna och förslagen som arbetsgruppen uppdrogs att ta ställning till behandlas i slutet av rapporten. Där diskuteras exempelvis;
– om det ska ingå 10 hp samhällsvetenskapliga ämnen, 10 hp biologi och 10 hp teknik i alla fem agronomutbildningar
– hur campus Skara skulle kunna användas i agronomutbildningen
– hur mycket valbarhet som ska finnas inom utbildningen
– hur mycket agronomstudenterna ska samläsa med andra agronomprogram eller med befintliga kandidat/masterprogram

Läs gärna rapporten kring hur arbetsgruppen tycker framtidens agronomutbildning ska se ut: P 6 bil 1 Avrapportering – RAG – 2014-08-22. Du är varmt välkommen att skriva dina kommentarer i fältet nedan eller maila dem till beatrice@agronomuppropet.se. Senast den 10 oktober vill vi ha dina synpunkter!

Tidigare inlägg om denna utredning hittar du här.

Agronomförbundet har gjort ett yttrande kring denna rapport, här kan du läsa Agronomförbundets yttrande