Fokusdag 31 okt: Lär dig marknadsföra din kompetens!

Fokusdag

 

På Fokusdagen kommer du att få lyssna till Naturvetarna berätta om hur vi kan marknadsföra vår egen kompetens.

Naturvetarna skriver på sin hemsida följande; “För att få ett jobb som passar dig bör du först fundera igenom vad du vill, vilka mål du har och vad du är bra på. Genom att inventera din kompetens och klargöra för dig själv vad du kan och vad du vill, blir jobbsökarprocessen lättare”

Vi agronomer har ett stort behov av att marknadsföra vår kompetens, inte minst för att så få vet idag vad en agronom sitter på för kompetens. Genom att bli bättre på att marknadsföra oss och vår kompetens kan det leda till att agronomer rekryteras till nya arbetsplatser som tidigare inte anställt agronomer och att agronomer återfinns på fler viktiga positioner i samhället.

På Fokusdagen den 31 oktober kommer Marita Teräs, strateg naturvetenskaplig kompetens och arbetsmarknad på Naturvetarna, lära oss knep för hur vi kan marknadsföra vår kompetens.

>Utskrift

 

Den 31 oktober bjuder Agronomuppropet in till FokusdagHjälp till att öka vetskapen om agronomyrket i 
samhället och bli inspirerad av intressanta föreläsningar. Delta i diskussioner om vikten av agronomkompetens och hur agronomutbildningen kan marknadsföras.

Anmäl dig till fokusdagen här!