Fokusdagen 31 okt: Möt Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverket

Agronomuppropets Fokusdag kommer du få lyssna till en inspirationsföreläsning av Hans-Olof Stålgren, koordinator på Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverkets Facebooksida beskriver de sig själva med dessa ord:

Det svenska Landsbygdsnätverket startades våren 2007 och leds av en styrgrupp bestående av en ordförande och 12 ledamöter. Målet med Landsbygdsnätverket är att samla nationella aktörer för att kunna genomföra landsbygdsprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt. Landsbygdsnätverket är också kontaktpunkt för nätverk mellan Leadergrupperna.

Landsbygdsnätverkets vision lyder;

Landsbygdsnätverket skapar genom sitt arbete möjligheter till mötesplatser där parter på lokal, regional, nationell och internationell nivå kan utbyta information och erfarenheter och kunskaper om metodutveckling

10616424_806235796095223_8940911263865640222_n>

Anmäl dig till Fokusdagen (helt kostnadsfritt!); låt dig inspireras och låt oss tillsammans ta fram en plan för hur vi ska öka kännedomen om agronomyrket! Anmäl dig här.