4 frågor till en agronom – Elin Jansson

Elin Janssons har ett annorlunda och väldigt spännande jobb som priskoordinator på Kungliga Vetenskaps-akademin. Agronomuppropet har ställt fyra frågor till Elin för att visa bredden på arbetsuppgifter som agronom kan ha.

Elin Jansson in action  bärandes på diplom vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag.

Elin Jansson in action bärandes på diplom vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag.

Namn: Elin Jansson
Utbildning: Ekonomagronom
Examen: 2012

Varför valde du att läsa till agronom?

Efter att ha läst ett år på arkeologiprogrammet på Högskolan på Gotland kände jag att det inte riktigt var rätt ämne för mig. Jag sökte efter mer utmaning i mina studier och jag ville gå en utbildning som garanterade jobb. På den tiden var det få färdigutbildade arkeologer som fick jobb direkt efter examen. Tanken på att läsa om jordbruk lockade i och med min egen uppväxt på mjölkgård vid Hargshamn, Östhammars kommun. Jag visste inte vilken inriktning jag skulle välja och gick därför efter ett någorlunda halvdant logiktänk, ”Alla företag behöver ju en ekonom, eller?”. Därför fick det bli ekonomagronomutbildningen.

Du har inte ett typiskt “agronom-jobb”. Berätta vad du jobbar med och hur fick du detta spännande jobb.

Nej, mitt jobb är inte vad man kan klassa inom ramen för ”agronom-jobb”. Jag är anställd på Kungl. Vetenskapsakademien som priskoordinator och har varit anställd sedan september 2011. Jag agerar koordinator och projektledare för akademiens alla priser och belöningar, dock inte för Nobelprisen. Priser som jag jobbar med är bland annat Crafoordprisen, Rolf Schockprisen och Aminoffpriset. Den ena dagen är verkligen inte den andra lik. Som priskoordinator ansvarar jag för det administrativa arbetet med nomineringar och utvärderingar samt i förekommande fall planera och genomföra prisceremonier. Det idiomatiska uttrycket ”från ax till limpa” passar nog bra här.

Såhär kan en typisk dag på jobbet se ut: Jag anländer till jobbet och från postfacken tar med mig inkomna nomineringar till ett pris. Dessa registreras och skickas vidare till externa granskare över hela världen för utvärdering. Samtidigt sitter jag med nomineringsinbjudningar till andra priser som skall skickas ut inom kort. Här gäller det att korrekturläsa in i minsta detalj för att inget skall bli tokigt. Plötsligt dras min uppmärksamhet från administratörsjobbet till den delen av min tjänst som är lite åt projektledarhållet. En prisutdelning skall äga rum nästa månad på Riddarhuset i Stockholm och musik, meny samt utsmyckning skall fastställas i samråd med två andra kungliga akademier. Samtidigt som det rullar på skall Kungahuset kontaktas för en prisutdelning som skall genomföras nästa vår. På eftermiddagen är det möte med några av akademiens ledamöter för beslut om förslag till mottagare av ett annat pris. Det är en häftig känsla att gå i akademiens korridorer och ibland stöta på några personer från Sveriges forskarelit.

Förutom att ha en utåtriktad personlighet med känsla för detaljer fick jag jobbet för att jag hade en universitetsutbildning men framförallt för att jag under min studietid varit mycket kåraktiv. Jag är otroligt glad att jag dök ned ordentligt i kårlivet och uppmanar därför alla studerande att göra detsamma. De läxor man lär sig och den personliga utveckling man får via kåren tror jag tar flera år att nå i arbetslivet.

Vad anser du är agronomens roll i samhället? 

Nu, mer än någonsin är agronomens roll i samhället högst betydande. Befolkningen i välden ökar och moder jord är mycket ansträngd efter vad människan gör med henne. Mer än någonsin måste människan förstå att de val de gör idag påverkar vår och våra efterkommandes framtid. Agronomen har förmågan att använda sig av sina kunskaper för att se nyttjandet av jorden från flera håll, från konsumenten, producenten och från jorden i sig självt. Denna förmåga är mycket värdefull och berör alla.

Vad kan du göra för att öka kännedomen om vad en agronom är och gör?

Min mailsignatur innehåller mitt namn, jobbtiteln, kontaktuppgifter och att jag är utbildad agronom. Samma gäller visitkortet och Kungliga vetenskapsakademins hemsida. När jag presenterar mig berättar jag vad jag jobbar med och att jag är en agronom. De personer jag då talar med undrar nästan jämt vad en agronom är och då får jag chansen att förklara. Det blir riktigt intressanta diskussioner och jag hoppas att personen jag avslutat samtalet med får sig en tankeställare och googlar ordet agronom för vidare information.