Agronom – inte specialist

Agronomuppropet bad Sofia Strandberg, husdjursagronom och affärsutvecklare på Sigill Kvalitetssystem, att skriva ner sina funderingar kring agronomyrket och ett upprop. Har du också tankar eller åsikter i frågan och vill dela med dig av dem här på bloggen, hör av dig till oss!

IMG_0104

2009 erhöll jag en Agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture) och det är jag väldigt stolt över. Jag vet fortafarande inte vad jag ska bli när jag blir stor, men jag är övertygad om att det är en utmärkt grundutbildning för mig oavsett nästa utmaning. Nu har jag fått chansen att tänka och tycka i detta upprop. Jag tackar och bockar.

Ett upprop måste nå ut genom bruset. Sluta att ängsligt hålla kvar vid din inriktning. Du är eller studerar till att bli Agronom! Alltså Agronom, inte Livsmedelsagronom. Agronom, inte Ekonomagronom. Agronom, inte husdjursagronom, och det gäller för alla inriktningar. Fler behöver uppfatta ordet Agronom och vi har ofta bara en bråkdel av en sekund på oss att fånga någons intresse. I de allra flesta konversationer och texter har du inte tillräckligt med tid ens för en ändelse. Ta lite kollektivt ansvar och förenkla och öka kännedomsaspekten om Agronomer. Med kännedomsaspekt menas att det man har kännedom om tenderar man att ha en mer positiv inställning till. Enkelt men så viktigt.

Jag hör och läser allt oftare att näringen efterfrågar specialistkompetens bland de nyutexaminerade agronomerna. Jag är orolig att för att detta blir en heltäckande sanning på fel grunder. Jag kan ha fel, men det beror väl på vilken näring man frågar… eller? Och vad menas med specialistkompetens? Är det så att det är arbetsgivare till nybakade agronomer som är missnöjda? Troligtvis. Har man i denna utvärdering tittat på vilka arbetsgivare som anställer flest agronomer och viktat vad de tycker? Troligtvis inte.

Är det utbildningen det är fel på eller är det att det inte utbildas tillräckligt många studenter inom just det program där den specialistkompetens som efterfrågas finns? Det tror jag snarare. Det jag själv har mött i arbetslivet och i de förtroendeuppdrag jag har haft är att det visst behövs stor kunskap inom de olika inriktningarna, men det finns också en stor efterfrågan på ett övergripande synsätt, samarbete och att lära av goda exempel från andra inriktningar.

Det finns många tankar och funderingar jag skulle vilja dela med er, men jag slutar här och hoppas på att jag får återkomma. Tills vi förhoppningsvis hörs igen: Vi Agronomer arbeta för att utveckla lantbrukets förmåga att försörja människan med mat, och andra nyttigheter, utan att utarma naturresurserna eller skada miljön. En Agronoms kompetens är otroligt viktig för nuvarande och framtida samhälle och vårt jordklot!

Visste ni att Agronomer har funnits lika länge som tändstickan…

//Sofia Strandberg, Sigill Kvalitetssystem AB