Fokusdagen på 5 minuter

I fredags hölls äntligen Agronomuppropets Fokusdag. Missade du den? Ingen fara, här kommer ett sammandrag av vad som hände under dagen. Mycket arbete kommer läggas ner för att följa upp alla de idéer och tankar som diskuterades och i det arbetet kommer såklart alla ni att bjudas in.

Mingel2

Fokusdagen inleddes med mingel, kaffe och hembakade bullar. En bra blandning av folk som hade anslutit sig till dagen. Flest var agronomstudenterna och på plats var också representanter från SLU, Agronomförbundet, Naturvetarna, LRF, Lantmännen, Hushållningssällskapet, KSLA, Jordbruksverket, politiken m.m.

Maria, en av initiativtagarna till Agronomuppropet, inledde dagen med att ge en kort bakgrund till Agronomuppropet och förklarade att främsta syfte är att öka kännedomen om vad en agronom är och gör. Agronomuppropet strävar efter att stärka agronomers yrkesstolthet och att få fler sökande till agronomprogrammen.

DSC_0098

Först ut av talarna var Marita Teräs från Naturvetarna, strateg som arbetar med naturvetenskaplig kompetens och arbetsmarknad. Marita berättade att agronomer finns överallt på arbetsmarknaden och att agronomer besitter en kompetens som kommer efterfrågas allt mer eftersom vi står inför utmaningar inom livsmedelsförsörjning, miljö och klimat. Marita bjöd också på tips kring hur agronomer kan göra för att bli bättre på att marknadsföra sin egen kompetens.

Martin Andersson fokusdag

Nästa talare hade kommit ända från Bryssel för att delta på Fokusdagen. Agronom Martin Andersson arbetar idag som politisk sakkunnig för Fredrick Federley (C) i EU-parlamentet. Marin berättade om sin väg från examen till där han befinner sig idag och delade med sig av erfarenheter och råd. Martin ställde också frågan om agronomer verkligen behövs? Lyckligtvis kom han fram till att agronomer behövs i allra högsta grad för att klara av de framtida utmaningar vi står inför inom områden som jordbruk och vattenförsörjning, klimat och en ökande antibiotikaresistens.

DSC_0177

Innan lunchen hölls en workshop i vilken deltagarna fick fundera ordentligt kring hur kännedomen om agronomyrket kan öka och vad de själva kan göra för att bidra. Workshopen resulterade i drygt 300 idéer och drygt 90 personliga åtaganden. Allt kommer publiceras här på agronomuppropet.se.

DSC_0165

Efter lunchen var det dags för ytterligare två inspirationsföreläsare. Först ut var Hans-Olof Stålgren från Landsbygdsnätverket som berättade om sin långt ifrån spikraka karriär, slog fast att landsbygden har en framtid och frågade sig om urbaniseringen verkligen måste ske?

DSC_0238

“Agronomer får med sig ett körkort som öppnar många dörrar!” Hans-Olof Stålgren på Fokusdagen

DSC_0244

Sist ut av inspirationstalarna var Rikard Hellqvist från Bergström & Hellqvist AB. Rikard lockade till många skratt och berättade entusiatsiskt om entreprenörskap och om företagets resa; från det att han startade Bergström & Hellqvist tillsammans med Magnus Bergström direkt efter examen till där de står idag. Rikard gav tips kring vad man bör tänka på om man vill starta eget och konstaterade tillslut att det viktigaste med agronomuppropet är att rätt personer måste veta vad en agronom är och gör!

DSC_0255

Dagen avslutades med en paneldebatt där SLU, Agronomförbundet, Ultuna Studentkår, Hushållningssällskapet, Lantmännen och LRF ingick. Debatten leddes av agronomstudent och fd ordförande för SLUs samlade studentkårer Karin Bothén. Vad som konstaterades under diskussionen var att det är ALLAs ansvar att marknadsföra agronomutbildningarna och arbeta för att öka söktrycken. Det öppnades upp för samarbeten på flera fronter. Ett annat konstaterande var att hela näringen måste arbeta för att synas mer utåt och ge en mer positiv bild med hopp för framtiden. Om fler intresserar sig för de näringar som agronomer verkar inom så kommer också fler att söka sig till agronomutbildningarna!

Tack för en givande dag, fortsättning följer!

DSC_0228