Hur hittade agronomstudenterna till utbildningen?

Inför Agronomuppropets fokusdag gjordes en enkätundersökning bland nuvarande agronomstudenter på Ultuna. I undersökningen fick studenterna bland annat svara på hur de hittade utbildningen och varför de valde att läsa till agronom. Totalt svarade 180 agronomstudenter på undersökningen och svaren säger mycket om vilken målgrupp det är vi når idag och de kan också hjälpa oss förstå hur vi ska få fler att intressera sig för agronomyrket!

Först ut – hur hittade studenterna till utbildningen?

Den första frågan som ställdes till agronomstudenterna var när de först kom i kontakt med agronomyrket. Vi tänkte att det kunde vara intressant att se om det som brukar sägas stämmer; att många studenter som läser till agronom har föräldrar som är agronomer. Svaren från studenterna pekade faktiskt snarare på motsatsen:

hur länge

Majoriteten av agronomstudenterna (57 %) kom i kontakt med agronomyrket först när de letade efter möjliga utbildningar att studera vidare inom. Detta svar  bekräftar det vi inom Agronomuppropet är övertygade om; att vi bör satsa på att agronomyrket ska bli mer välkänt. Om fler vet vad det innebär att vara agronom så tror vi att fler kommer se agronomyrket som ett potentiellt framtidsyrke redan tidigare i livet.

Många blivande studenter har alltså hittat utbildningen under den tid i livet då de aktivt söker efter utbildningar. De är troligtvis mest mottagliga för budskapet i marknadsföring av agronomutbildningarna under denna tid. Hur ska vi nå fler unga som befinner sig i detta stadium i livet? Genom vilka kommunikationskanaler når vi dem bäst? Hur insatta är dessa unga i de gröna näringarna? Vilka frågeställningar ska vi lyfta och vilka ord ska användas för att intressera dessa? Frågorna som dyker upp är såklart många!

Den andra frågan till studenterna var om hur de kom i kontakt med agronomutbildningen. Hur de svarade  ser du i figuren här nedanför:

hur hittadeDe svar som sticker ut mest är att en stor del av studenterna har kommit i kontakt med agronomutbildningen genom kontakter, genom bekanta som är agronomer eller genom tips från bekanta. Att utbildningen rekommenderas av personer i den blivande studentens närhet är alltså otroligt viktigt. Här har alla vi agronomer en viktig roll att vara goda ambassadörer för vårt yrke!

Många har också hittat till agronomutbildningen då de letat efter utbildningar inom ett speciellt ämne (17 %). I det fallet är det alltså ämnet som varit det centrala. Även SLU:s marknadsföring (programkatalog 12 % och hemsida 11 %) har fått många att hitta och söka till utbildningen.

I kommentarsfältet har många nämnt att det var just den personliga kontakten med en alumn eller en SLU-student som fick dem att bestämma sig för att bli agronomer. Tankar som vi diskuterat när vi gick igenom dessa resultat var att rekommendation av utbildningen från en bekant är en av de största vägarna genom vilken studenterna har hittat till agronomutbildningen. Hur får vi då fler att rekommendera agronomutbildningen? Något som diskuterades på Fokusdagen och något som efterfrågades från flera håll är ett ”marknadsförings-kit” att dela ut till alumner för att bättre kunna berätta om agronomutbildningen. Ett kit i form av en bra, kort och lättförståelig definition av vad en agronom är, gör och varför en agronom behövs samt lite tips på vad man kan berätta om för att väcka intresse!

Anmärkningsvärt är att väldigt få hittar agronomutbildningen genom syokonsulenter och genom utbildningsmässor, kanaler som är till för att guida studenter till rätt utbildning. Åtgärder riktade mot syokonsulenter bör kunna ge stor effekt eftersom det tycks som om få syokonsulenter upplyser blivande studenter om agronomutbildningen. På Fokusdagen diskuterades kring vad vet egentligen syokonsulenter om agronomyrket? Hur många rekommenderar utbildningen och till vilka rekommenderar de utbildningen?

Något att lägga märke till är också att ingen har svarat att de kom i kontakt med utbildningen genom att de såg yrket i media, i spännande debatter eller genom att näringen visade att agronomer behövs. Här finns det nog en stor potential att nå fler potentiella studenter genom att lyfta agronomyrket mer i media och i debatten och genom att representanter för näringen tydligt ger exempel på vad agronomer kan arbeta med. Ett förslag som diskuterades var en “talesperson” för agronomnäringen som kan medverka i debatter och uttala sig i media.

I nästa inlägg kommer vi redovisa resultat kring varför agronomstudenter sökt sig till agronomutbildningen.

Vi såg i detta inlägg att den personliga kontakten och rekommendationer från andra är av väldigt stor betydelse. Därför bör alla vi agronomer vara goda ambassadörer för vårt yrke! Vad kan man då göra som en god ambassadör? Det kommer ni få många tips om framöver, men börja med att stolt framhäva att Du är agronom!