Uppföljning Fokusdagen – Vad gör Du?

Sammanställningen av alla post-it lappar som författades under Agronomuppropets Fokusdag är nu klar och här är alla förslag som deltagarna tycker att Du ska göra.

Sätt igång och sprid kunskapen om vad en agronom är och gör!

post-it Jag
Stolthet och Engagemang

Berätta alltid att jag är agronom.
Var en stolt agronom!
Presentera dig på ett intressant sätt som väcker intresse.
Öka statusen för agronom
Lägga in mer energi, visa mig och visa intresse.
Lägga till ”agronom” i e-postsignatur
Använda ordet agronom på mitt visitkort.
Använd titeln när jag söker jobb, i jobbansökningar.
Delta i Ultuna Studentkårs mentorsprogram stärker agronomidentiteten för både mentor och adept.

Informera

Ses, höras och synas!
Alltid presentera sig som agronom i yrkessammanhang och privat.
Ha en färdig pitch.
Informationen bör vara lättförståelig och jag bör ge konkreta exempel.
Inse att alla inte förstår vad en agronom gör men förminska det inte.
Berätta för bekanta och oinvigda vad det innebär att vara agronom och varför agronomer är viktiga.
En dag på jobbet, ta med vännernas barn och ungdomar och introducera dem till agronomyrket.
Sök upp mitt gymnasium och syo-konsulent och be att få komma och berätta om agronomutbildningen och agronomyrket.
Synliggöra SLUs utbildningar i omvärldskontakter; politik, samhälle, näringen.
Synas i lokalmedia, särskilt i samband med att ansökan till universitet och högskolor görs (15 april).

Debattera

Jag ska skriva debattartiklar och synas i pressen oftare.
Signera debattinlägg med mitt namn och titel.
Våga uttala sig med en åsikt som är befäst i forskningen.
I olika medier prata om allmänna teman och lägga in små ord som agronom, hållbar, miljö, SLU, utbildning etc.
Delta i Debatt i SVT!
Det är inte töntigt med lantbruk.

Accessoarer och Symboler

Symboler på sig själv.
Använd reklamprylar som t.ex. Agronom-nålen
Bär agronomringen.
Agronom-klisterlapp på bilen.

Social medier

Använd #agronom och #agronomuppropet
Marknadsför agronom genom social medier och diskussionsforum.
Profilera sig på sociala medier.

Vad ska just Du göra? Meddela oss gärna så uppmärksammar vi dig på Agronomuppropets åtagandelista!