Vilken bild förmedlar vår näring och hur väl syns SLU enligt studenterna?

Inför Agronomuppropets fokusdag gjordes en enkätundersökning bland nuvarande agronomstudenter på Ultuna. I undersökningen fick studenterna bland annat svara på hur de hittade utbildningen och varför de valde att läsa till agronom. Totalt svarade 180 agronomstudenter på undersökningen och svaren säger mycket om vilken målgrupp det är vi når idag och de kan också hjälpa oss förstå hur vi ska få fler att intressera sig för agronomyrket.

 

I de två tidigare inläggen berättade vi om hur agronomstudenter hittat utbildningen, varför de ville läsa till agronom och vilka utbildningar de valde mellan. I detta inlägg kommer vi lyfta vad studenterna svarade på frågorna om vilken bild lantbruks- och landsbygdsnäringen förmedlar utåt och hur väl studenterna tycker att SLU syns och genom vilka kanaler.

SLU syns

Resultatet på frågan om hur mycket studenterna upplevde att de såg SLU jämfört med andra universitet är ingen rolig läsning. Det är uppenbart att SLU har en utmaning när det gäller att nå ut och utmärka sig bland den uppsjö av marknadsföring som sprids från alla landets universitet och högskolor. Hur kan då SLU arbeta för att synas mer? En direkt lösning är såklart mer pengar till studentrekryteringen, som gör ett otroligt arbete men är mycket begränsade både av pengar och tid. En annan lösning som diskuterades på fokusdagen är att samverkan mellan SLU och aktörer inom näringen kan få SLU:s marknadsföring att nå fler och annan typ av marknadsföring möjliggörs.

Genom vilka kanaler anser studenterna att SLU syns bäst? Där är glädjande nog hemsidan den största posten, det är också dit som SLU vill att folk ska hitta. Något som är värt att fundera på här är vilka kanaler som det är strategiskt bäst att satsa på. Flest studenter anser att SLU syns bäst genom hemsidan och programkatalogen, är det då bäst att satsa mer på att utveckla dessa kanaler. Eller är det större potential att utveckla en kanal som inte når lika många idag, t.ex. reklam, i intressanta debatter eller på branschmässor?

kanaler

En otroligt viktig fråga är vilken bild den näring vi arbetar inom förmedlar. I tidigare inlägg berättade vi om en undersökning som visade att unga inte har några attityder kring lantbruks- och landsbygdsnäringen, för att de helt enkelt inte har någon kunskap om den. Det man inte vet något om har men inte heller några attityder kring. Vi måste få fler unga intresserade av våra näringar och då är bilden som förmedlas otroligt viktig!

näring

Som ni ser i diagrammet ovan anser de tillfrågade studenterna att lantbruk- och landsbygdsnäringen idag förmedlar en bild som inte är allt för positiv. En bild som fokuserar på problem istället för utmaningar och att ett språk som inte förstås av dem som inte redan är i branschen används. Att vi agronomer förmedlar en positiv bild av vår otroligt spännande framtidsbransch är en viktig sak som vi alla måste jobba med! Istället för att fokusera på problem och interna oenigheter finns här en möjlighet att lyfta de spännande utmaningar branschen står inför. Mat är ett exempel på ett ämne som berör oss alla. Att vara med i arbetet mot att utveckla ett sätt att producera mat på ett hållbart sätt, både ur miljösynpunkt men också ekonomiskt och socialt, borde intressera långt fler än de som hittar till agronomutbildningen idag. Att arbeta med att utveckla landsbygden och förbättra situationen för alla som bor där. Att hitta sätt att fånga upp växtnäringen innan den når vattendragen och istället återföra den till grödorna. Att hitta sätt att föda upp djur som är så bra som möjligt för både djuren och lantbrukarna. Att hitta sätt att förädla livsmedel för att förbättra livsmedelskvaliteten och säkerheten.

Alla dessa frågor, och många fler, är exempel på otroligt spännande frågor. Frågor som vi agronomer arbetar med!