Agronomuppropet gratulerar Bengt Torssell

Agronomuppropet vill gratulera Bengt Torssell som idag, 11 mars, fyller 90 år.

Bengt läste på Ultuna under den tid då det var Lantbrukshögskola och ser gärna tillbaka på studietiden och beskrivet den som “en härlig tid!”. År 1952 tog Bengt agronomexamen. Han jobbade därefter bland annat med växtförädling och syftet var att ta fram en baljväxt med mer protein. Den nya grödan konkurrerades dock ut av ogräs.

Bengt var verksam vid SLU fram till sin pension 1992 men hans engagemang för universitetet kvarstår. I 90-årspresent önskar han sig “en organisation inom universitetet som sammanställer ekologisk kunskap till starka argument för naturskydd och sedan slutför dem på ett kraftfullt sätt.”

Bengt Torssell