Fokus agronomer på vägledardagen

I tisdags var vi tre som jobbar med Agronomuppropet (Beatrice, Julia och Maria) inbjudna att prata på Vägledardagen 2015. Där samlades studie- och yrkesvägledare från hela Mellansverige för att få en bättre bild av vilka utbildningar som erbjuds, vilka förändringar som sker vid antagning för i år och liknande. Vägledardagen arrangeras av Uppsala Universitet och SLU. I år valde SLU att lyfta agronomutbildningarna och kampanjen #Pluggahållbart under den timme som SLU hade till sitt förfogande.

Inledningsvis fick vägledarna höra studierektor Jan Olofsson berätta om de olika utbildningarna och lite historik kring dessa. Julia och Maria tog vid och berättade om arbetsmarknaden som väntar färdiga agronomer. Vi försökte här ge en bild av hur bred agronomutbildningen är genom att ge exempel på agronomer som arbetar både med “traditionella agronomyrken” och agronomer som banar ny väg på arbetsmarknaden. För att göra även den som inte är insatt i lantbruk- och landsbygdsfrågor försökte vi hela tiden ge “the big picture”, något vi kan rekommendera er alla att göra när ni berättar om vad ni gör som agronomer. Som exempel kan en istället för att bara säga “jag arbetar med att sälja slam till lantbrukare” vidga perspektivet och säga “jag arbetar med att sluta kretsloppen av näringsämnen” osv. Helheten har folk ofta lättare att relatera till och när du kopplar ihop det du gör med den samhälls- eller miljönytta det ger kan du intressera fler!

Beatrice avslutade passet med att berätta om satsningen #Pluggahållbart som syftar till att ge en bild av hur det är att studera på en av de utbildningar som lyfts i satsningen. Av agronomprogrammen är det Mark/växt och livsmedel som för tillfället lyfts i #Pluggahållbart.

Under Agronomuppropets fokusdag var det många som lämnade in förslag om att satsningar borde göras mot just studie- och yrkesvägledare eftersom de har en väldigt stor betydelse för många studenters val. Detta är ett litet steg i rätt riktning, men det är ingen tvekan om att fler åtgärder som riktar sig mot vägledare behövs. De som var på plats har troligtvis fått en bättre bild av vad agronomutbildningen innehåller och vad agronomer jobbar med efter examen. Fortfarande är det tyvärr många vägledare som inte har denna kunskap, så det får vi se till att ändra på!

 

Bild1