Antal sökande till höstens agronomprogram – färska siffror!

Första resultaten kring hur många som sökt till höstens programstarter är nu tillgängliga 

Igår var sista dagen att söka till höstens utbildningar. För agronomutbildningarna visar det första resultatet både ljusglimtar och mindre roliga syner. Det mest positiva är en uppgång på 36% i antal förstahandssökande för livsmedelsagronomutbildningen! 30 personer har sökt livsmedelsagronom i första hand, vilket är mer än på väldigt länge. Även för mark/växtagronomen är årets resultat positivt (+ 11% jämfört med 2014) och lika så för husdjursagronomen (+30%).

prog

Ett färre antal sökande än förra året syns på ekonomagronomutbildningen (-22%) och landsbygdsutvecklingsagronomutbildningen (-14%).

Totalt antal personer som sökt agronomutbildningarna i första hand är 203 st, fördelat på:

Agronomprogrammet – ekonomi: 60 st
Agronomprogrammet – livsmedel: 30 st
Agronomprogrammet – mark/växt: 30 st
Agronomprogrammet – husdjur: 47 st
Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling: 36 st

Dessa siffror utgår från de blivande studenternas förstahandsval, inget annat. Den slutliga antagningen blir klar under sommaren.

Läs mer på SLU:s hemsida.