Chokladagronom i Paradiset

Ni har kanske läst om Paradiset, den nyöppnade matmarknaden på Södermalm i Stockholm. Hos Paradiset är det inte ett lågt pris som är i fokus, utan råvaror av hög kvalitet som är ansvarsfullt producerade. På sin hemsida skriver Paradiset: “Tiden är mogen för ett nytt sätt att handla, där god smak och goda värderingar kan mötas.  På Paradiset stöttar vi våra bönder att fortsätta producera med passion och värdighet. Vi kan göra det med vår prispolicy ”rätt pris”. Inte så billigt som möjligt, men inte heller oskäligt dyrt. Med rätt pris kan djuren leva värdigt, lantbrukaren vara stolt och maten smaka som den bör”.

Foto Erik Hammar, bild från absolutagronom

Foto Erik Hammar, bild från absolutagronom.se

 

Paradiset har en egen chokladkurator, som är agronom. Chokladagronomen Erik Hammar är specialiserad inom hållbart jordbruk och naturvård, och arbetar idag bland annat med kakaobaserad agroforestry i Belize; ett odlingssystem för kakao som mer liknar en naturlig skog än de monokulturer som används inom kakaoodling i industriell skala. I en intervju med AbsolutAgronom 2013 berättar Erik om sitt jobb i Belize och de utmaningar som finns inom jordbruket där. Till AbsolutAgronom säger Erik bland annat: ”Traditionellt används svedjebruk men med en allt större befolkning har odlingsmetoden blivit ohållbar. Världens näst största barriärrev ligger i Belize och sediment, näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket hotar ekosystemet”.

Foto: Erik Hammar, från absolutagronom.se

Foto: Erik Hammar, från absolutagronom.se

 

Hur intressant låter det inte att jobba med choklad, kakaoproduktion och agroforestry i Belize? Erik är ett bra exempel på hur agronomutbildningens bredd kan leda till otroligt spännande jobb!