Marcus Hjalmarsson – med agronomtiteln följer ett ansvar

Ett gediget intresse för utvecklingsarbete och en lust att arbeta för att främja arbetet med FNs utvecklingsmål gjorde att Marcus Hjalmarsson sökte sig utomlands. Här berättar han mer om praktiken på FN-förbundet i Tanzania och hur han sprider kunskap om vad en agronom är.

Marcus

Varför valde du att läsa till agronom?

Lantbruk och livsmedel har alltid legat mig nära efter att ha vuxit upp på en gård i Kungsör i Mälardalen med nötkötts- och spannmålsproduktion. Därför kändes agronomutbildningen ganska naturlig för mig. Agronomer behövs i stort sett överallt och det kommer i princip alltid finnas behov av oss.

Hur hamnade du i Tanzania och vad gör du där?

Jag gör en praktik som projekthandläggare på FN-förbundet i Tanzania. Mitt fokus har legat på att planera ett projekt för att småbrukare ska kunna kommunicera sina rättigheter gentemot myndigheterna. Det området där vi planerar projektet är och kommer bli mer drabbat av effekter från klimatförändringar så projektet kommer vara i form av kapacitetsuteckling med utbildningar och dialogsamtal. Jag fick praktiken för att jag har varit aktiv i Uppsala FN-förening och för att de ville utföra det här projektet med inriktning på just lantbruk och landsbygdsutveckling. Arbetet här ligger kanske inte i linje med min inriktning inom livsmedelsvetenskap, där mina tidigare arbeten har varit inom kvalitetsledning och produktutveckling, men med den breda grunden som agronomutbildningen ger tillsammans med ett aktivt föreningsliv inom civilsamhället hindrar det inte mig att anta nya utmaningar.

Att vara här på en praktik ger en inblick i sektorn här och ger många nya kontakter. Tanzania har en strategi, ”Kilimo kwanza”, som betyder jordbruk först, för att få upp produktionen både för inhemsk marknad och export. För att göra det behövs utbildade medarbetare som agronomer inom organisationer, företag och myndigheter.

Vad kan du som agronom bidra med i samhället?

Med min tekniska/naturvetenskapliga kunskap och med mitt driv att försöka påverka samhällsstrukturer i arbetet att skapa ett hållbart samhälle. Jag behöver nödvändigtvis inte vara agronom för att göra det, men med titeln följer ett ansvar att verka för de principerna.

Vad gör du för att fler ska veta vad en agronom är?

När jag presenterar mig med titel förklarar jag ofta vad det är och vad vi arbetar med vilket oftast skapar intresse. Fler behöver vetskap om de agrara näringarna, fler behöver vetskap om var livsmedel kommer ifrån och vad som faktiskt krävs för att producera dem.