Erik Fahlbeck ny vice rektor med ansvar för samverkan vid SLU

Grattis agronom Erik Fahlbeck till tjänsten som vice rektor vid SLU!

Erik är ekonomagronom och jobbar idag som departementsråd och analyschef vid näringsdepartementet. Vid SLU kommer Erik ansvara för samverkan.

SLU skriver att “som så kallat sektorsuniversitet har SLU en lång tradition av att samverka med näringsliv och samhälle för att se till att den kunskap som tas fram vid universitetet kommer till nytta. SLU:s nye vicerektor har uppdraget att ytterligare utveckla detta.”

erik-fahlbeck-portratt-415

Foto: Näringsdepartementet

Här kan du se en kort film där Erik berättar hur han av en tillfällighet blev ekonomagronom och utbildningen har tagit honom vidare till det jobb han har idag.