Antagningsstatistik agronomprogrammen

Den 15 april var sista dagen att söka till program och kurser vid svenska universitet och högskolor. Agronomuppropet kan idag presentera antal förstahandssökande till SLUs agronomprogram.

Det är glädjande siffror för agronom mark/växt som se senaste året ökat från 27 (2014), 29 (2015) till 36 (2016)! Även agronomlivsmedel ökar från 22 (2014), 29 (2015) till 32 (2016). Det tycks som om kampanjen #pluggahållbart som marknadsfört just dessa program samt kandidatprogrammet i biologi och miljövetenskap har haft effekt.

Agronomprogrammet ekonomi gör en bottennotering med 53 förstahandssökande men är trots det det mest söka agronomprogrammet. Agronomprogrammet landsbygdsutveckling har i år rasat till 32 förstahandssökande. År 2013 hade landsbygdsutveckling 60 förstahandssökande. Även agronom husdjur  har färre förstahandssökande jämfört med tidigare år. Husdjur är detta år det agronomprogram med minst antal förstahandssökande, 29 personer.

Tidigare år har söktrycket varierar mellan agronomprogrammen. Detta år ser vi att ekonomi behåller platsen som det mest sökta medan det är små skillnader i antal förstahandssökande till övriga agronomprogram.

 

Antagning hösten 2016Statistik från http://statistik.uhr.se/.

Vad händer nu? Den 12 juli får de sökande veta om de antagits eller ej. För de som antas gäller att de tackar ja till sin plats senast 29 juli. Måndag 29 augusti börjar terminen och Ultunas fagra ängder fylls med förväntansfulla studenter.

Förhoppningsvis kommer samtliga agronomprogram fylla sina platser i höst!