På nytt jobb – Karolin Andersson

Praktik och studier vid Köpenhamns Universitet har lett fram till att agronom Karolin Andersson idag har två jobb, som projektledare på SLU Global och projektkoordinator på Stockholm Environment Institute. Denna vecka kan du följa Karolins vardag på Instagram @JagArAgronom.

SEI-Staff-KarolinAndersson-120x179
Examen både från SLU och Köpenhamns universitet

Karolin sökte till livsmedelsagronomprogrammet för att hon ville jobba med livsmedelskvalitet och produktutveckling i Sverige. Men under studietiden blev hon alltmer intresserad av global livsmedelsförsörjning, hur globala livsmedelskedjor hänger ihop och hur lagstiftning och ramverk på nationell och internationell nivå påverkar jordbruket och livsmedelssäkerheten för människor i låginkomstländer.
Karolin ville sätta en internationell prägel på sin agronomutbildning och under studietiden utvecklade hon ett stort intresse för frågor om global livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning. Efter fyra år på agronomprogrammet kompletterade hon med en samhällsvetenskaplig masterutbildning i jordbruksutveckling (agricultural development) vid Köpenhamns Universitet.

”Masterprogrammet vid Köpenhamns Universitet var en mycket bra utbildning där jag läste kurser om klimatförändringarnas påverkan på livsmedel och foderproduktion, entreprenörskap och innovation i utvecklingsarbete, samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och hållbara försörjningsmetoder och naturresurshantering – allt med fokus på arbete i låginkomstländer.”

SLU Global

SLU Global leder Karolin, tillsammans med landsbygdsutvecklingsagronomen Lovisa Neikter, ett mindre projekt som syftar till att informera studenter vid SLU om möjligheterna att skaffa sig en internationell karriär inom global utveckling i jordbrukssektorn. I april arrangerades en karriärdag av SIANI och SLU Global på Ultuna studentkår, där intresserade studenter fick information om vilka möjligheter som finns och vad man ska tänka på för att förbättra sina chanser till jobb inom global jordbruksutveckling. Studenterna fick även möjlighet att diskutera och ställa frågor till de presenterande organisationerna, där Karolin representerade YPARD, ett globalt nätverk för unga personer som jobbar/studerar jordbruksutveckling. Liknande events kommer hållas vid kårerna i Alnarp och Umeå under höstterminen. Karolin kommer även ta fram en skriftlig inspirationsguide till studenter och nyexaminerade med viktig information om var och hur man hittar jobb, praktik och finansieringsmöjligheter inom global utveckling i jordbrukssektorn.

Stockholm Environment Institiute

Stockholm Environment Institute är Karolin projektkoordinator inom ett av Mistras (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) program som kallas EviEM (Mistras råd för evidensbaserad miljövård). Hennes arbetsuppgifter består i att assistera och koordinera i planering, genomförande och uppföljning av strategiska utvärderingar, rapportera EviEm:s aktiviteter till den exekutiva kommittén och koordinera externa events, bland annat en konferens i augusti om evidensbaserad miljövård, arrangerad av Collaboration for Environmental Evidence (CEE). Karolin arbetar även mycket med kommunikation av EviEM:s material, Twitter och med utformning och redigering av webben.

Praktik

Karolin vill uppmuntra alla agronomstudenter att utnyttja de praktikmöjligheter som finns tillgängliga på programmet. Praktik ger både erfarenhet, ett utökat professionellt nätverk och kan även leda till jobb i ett senare skede. Karolin har praktiserat som certifieringsassistent hos Kiwa Sverige i Uppsala och varit hos SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) i Stockholm.

”Dubbla examina har lett till större möjligheter att söka olika typer av jobb och kontakter jag skaffade under praktiken hos SIANI har lett fram till de jobb jag har idag!”

Karolin vill även uppmuntra alla agronomstudenter (och alla andra studenter) att söka och ta chansen att åka utomlands för att skriva sin kandidat och/eller masteruppsats, till exempel genom Minor Field Study (MFS), oavsett om en vill jobba i Sverige eller internationellt i framtiden.

”Minor Field Studies är en upplevelse som får dig att utvecklas både på ett personligt och professionellt plan och mina erfarenheter av MFS (Indien) och andra fältarbeten (Kenya, Tanzania) har gjort att jag insett vad jag vill jobba med och var, och även mycket om hur jag fungerar i olika kontexter och gruppsammansättningar och hur jag reagerar i olika situationer.”

Karolins jobbsökar-tips

• Gör praktik
• Håll kontakten med de personer du möter på olika arbets- och praktikplatser
• Misströsta inte om du inte får drömjobbet direkt – alla typer av jobb ger viktiga och användbara erfarenheter!

Kontakt till Karolin: karolin.andersson@sei-international.org