Du kan hjälpa till

Landscape

Vad innebär det att vara en god ambassadör? Var stolt över ditt yrkesval och visa det! Vi har sett att den personliga kontakten med en agronom eller agronomstudent har mycket stor betydelse för att unga ska få kännedom om agronomutbildningen och börja studera till agronom. Hur du pratar om agronomyrket kan påverka en annan persons livsval och genom att visa upp att du är agronom kan du väcka intresset hos någon som inte tidigare var bekant med yrket.


Här är några konkreta tips på vad Du kan göra för att bidra till att öka vetskapen om agronomyrket.

Skriv ut att du är agronom på ditt visitkort och i din mail-signatur.

Lyft fram din agronomtitel i skrift. Det är särskilt viktigt om du vänder dig till allmänheten, till exempel i en debattartikel eller i en intervju.
Tips 3 -1

Lyft fram i tal att du är agronom och gör det i syfte att ge tyngd åt dina argument. Använd uttryck som “jag som agronom….” Liknande yttryck används flitigt av bland annat läkare och jurister och är något som vi agronomer borde ta till oss! Presentera dig som agronom vid sidan av din yrkestitel.

Skriv ut agronom på din profilbild på Facebook och i andra sociala medier. Profilbilden syns mycket och är absolut ett bra sätt att visa upp ett ställningstagande.

På Hitta.se kan du lägga till din agronomtitel. Leta upp dig själv och tryck på “ändra uppgifter”. Ange Agronom i fältet “titel” och spara.

Bär agronomnålen på kavajslaget. De kostar 50 kr/st och beställs genom att maila info@agronomuppropet.se.

Hjälp till att rekrytera agronomstudenter. Okunskap om yrket och SLU är förmodligen den största anledningen till att inte fler söker till programmen. Prata med bekanta, bekantas bekanta osv. som är i rätt målgrupp för att börja studera på agronomutbildningarna. Känner du inga som kan vara intresserade av att börja läsa till agronom så känner du kanske föräldrar eller far-/morföräldrar till personer som kan vara intresserade. Du kan även besöka mässor, arbetsmarknadsdagar eller varför inte din gamla gymnasieskola.

– Jobbar du någonstans där agronomtiteln inte är en självklarhet? Prata med din HR-chef och berätta om just agronomernas kompetens och varför den skiljer sig från t.ex. biologer, nutritionister och “vanliga” ekonomer.

Ta över Instagram-kontot @JagÄrAgronom en vecka och visa på mångfalden av arbetsuppgifter som agronomer har. Kontakta info@agronomuppropet.se om du vill ha hand om kontot.

Har du fler tips på hur agronomidentiteten kan stärkas och hur allmänhetens kunskap om agronomyrket kan öka? Tipsa oss gärna genom att skicka ett mail till info@agronomuppropet.se.