Agronomprogrammens utveckling går mot specialistkompetens

Agronomutbildningen har några år på nacken! Utbildningen har funnits på Ultuna i 160 år. Under 80 av dessa år har utbildningen varit indelad i olika specialiseringar. Vilka specialiseringar som funnits har varierat över tiden. Det är knappast någon slump att agronomutbildningen är indelad i olika inriktningar utan det beror på ett tydligt behov från näringslivet som främst söker specialistkompetens. Resan till dagens utbildning har alltså varit lång, och resan har inte slutat än – och kommer nog aldrig att göra det! Dagens agronomutbildning har flera Continue reading →

Agronomringen

Många agronomer väljer att förgylla sin examen genom att bära agronomringen. Ringens 140-åriga historia har kommit att bli en samlande symbol för yrket. Det var den 9 oktober år 1874 som förslaget om en kamratring lades fram av den vid Ultuna lantbruksinstitut studeranden Henrik Granholm. Redan den 22 oktober samma år fastställdes ett förslag till klackring, på vilken en plog var ingraverad, av Ultuna elevkår. Modellen slog dock aldrig igenom, och 1876 hade en ny modell, även den med ett plogmotiv, tagits fram. År 1882 kom den första Continue reading →

Agronomutbildningen DÅ

Agronomutbildningens utveckling fram tills idag Agronomutbildningen skiljer sig idag väsentligt jämfört med hur den såg ut för 60 år sen. Detta av naturliga skäl eftersom även lantbruket har förändrats drastiskt under denna tid. Sammanfattat kan man säga att det som har förändrats mest inom utbildningen är kraven på praktik och omfattningen av den akademiska delen av utbildningen. När Lantbrukshögskolan bildades år 1930 fanns det ett krav på 3 års jordbrukspraktik för att få börja läsa till agronom. Själva utbildningen var 3-4 år lång och hade Continue reading →