TÄVLING – Vad svarar du på frågan Agro-vadå?

TÄVLING Under Agronomuppropets Fokusdag var det flera av er som efterfrågade en definition på vad en agronom är, en agonompitch. Agronomuppropet efterlyser en kort och slagkraftig pitch på vad en agronom är, en eller ett par korta meningar som beskriver vad en agronom är och gör. En pitch som vi agronomer kan använda när vi får frågan “agro-vadå…?”. Bästa pitch belönas med fint pris! Vill du ha inspiration? År 2011 skapade Rådet för Agronomprogrammen (RAG) vid SLU en definition på vad en agronom är och gör: Continue reading →