Marknadsföring – inte namnbyte!

När ska SLUs ledning inse att det är mer marknadsföring, inte namnbyte, som får fler att söka till agronomprogrammen? Agronomuppropet har med intresse läst senaste numret av Lantmannen (nr 10/2016) och intervjun med prorektor på SLU, Karin Holmgren. Återigen tycks benämningen på agronomprogrammen vara uppe på tapeten. Karin Holmgren säger till Lantmannen att: ”Nu finns det inte så många på landsbygden och vi måste kanske rikta oss till andra grupper som stadsungdomar och nyanlända. Och då kanske vi måste använda ett annat språk och kanske Continue reading →

Rekordmånga agronomer antagna

Årets antagning måste vara någon form av rekord för livsmedel och ekonomi! 15 april var sista dag att söka till höstens agronomprogram, men det var först för någon dag sedan som antagningssiffrorna blev klara. Hela 36 livsmedelsagronomer och 50 ekonomagronomer börjar plugga till hösten, vilket är fler än på många år. För livsmedelsagronomerna kan det till och med vara rekord. Även mark/växtagronomerna ökar och antar i år till 30 studenter. Husdjursagronomerna väljer att anta något färre och välkomnar i år 36 studenter. Det agronomprogram som tappar Continue reading →

Antagningsstatistik agronomprogrammen

Den 15 april var sista dagen att söka till program och kurser vid svenska universitet och högskolor. Agronomuppropet kan idag presentera antal förstahandssökande till SLUs agronomprogram. Det är glädjande siffror för agronom mark/växt som se senaste året ökat från 27 (2014), 29 (2015) till 36 (2016)! Även agronomlivsmedel ökar från 22 (2014), 29 (2015) till 32 (2016). Det tycks som om kampanjen #pluggahållbart som marknadsfört just dessa program samt kandidatprogrammet i biologi och miljövetenskap har haft effekt. Agronomprogrammet ekonomi gör en bottennotering med 53 förstahandssökande Continue reading →

Drömyrke: AGRONOM

Drömyrke: AGRONOM Hur glad blir en inte när den rubriken dyker upp i senaste numret av Kupé (nr 03 2016)? Temat på numret är studiespecial och störst utrymme ges helt fantastiskt nog till just agronomutbildningen! Eller närmare bestämt mark/växtagronomutbildningen. I artikeln berättar mark/växtagronom Caroline Jöngren om att hon vill vara med och utveckla det svenska lantbruket in en mer hållbar riktning. Caroline lyfter också att arbetsmarknaden ser bra ut och att det finns många intressanta jobb att söka för en agronom. Caroline lyckas också lägga Continue reading →

Ditte ska bredda Brunnby Lantbrukardagar!

Var tar de nyutexaminerade agronomerna vägen? Agronomuppropet följer upp denna fråga genom att prata med ett gäng av branschens allra färskaste agronomer. Först ut är husdjursagronomen Ditte Löfqvist! Grattis till din agronomexamen! Den klassiska sportfrågan, hur känns det?  Det känns självklart väldigt skönt även om jag inte helt lämnat SLU utan fortfarande skriver på exjobbet men som förhoppningsvis blir klart närmaste månaden. Dessutom känner jag mig såklart stolt att jag tagit mig igenom alla tentor, tentaångest och stundtals lång föreläsningstimmar. Vad händer nu framöver för dig?  Continue reading →

Agronom-småttingar intar Ultunaes gröna ängder!

Enligt University of Illinois är 31 augusti  internationella agronomdagen! Idag ska vi alla vara extra stolta agronomer! Passande nog är det också idag äntligen dags för terminsstart och Ultuna, som varit tomt och öde de senaste månaderna, fylls återigen med liv. Och framför allt fylls Ultuna med småttingar! Om några agronomsmåttingar läser detta vill vi hälsa er varmt välkomna och önska er grattis till ett väldigt bra val av utbildning. Ni har nu tagit ett steg närmre en fantastiskt spännande bransch! En bransch som innefattar ständigt omdebatterade Continue reading →

Antal sökande till höstens agronomprogram – färska siffror!

Första resultaten kring hur många som sökt till höstens programstarter är nu tillgängliga  Igår var sista dagen att söka till höstens utbildningar. För agronomutbildningarna visar det första resultatet både ljusglimtar och mindre roliga syner. Det mest positiva är en uppgång på 36% i antal förstahandssökande för livsmedelsagronomutbildningen! 30 personer har sökt livsmedelsagronom i första hand, vilket är mer än på väldigt länge. Även för mark/växtagronomen är årets resultat positivt (+ 11% jämfört med 2014) och lika så för husdjursagronomen (+30%). Ett färre antal sökande än förra Continue reading →

Varför valde agronomstudenterna utbildningen och vilka utbildningar valde de mellan?

Inför Agronomuppropets fokusdag gjordes en enkätundersökning bland nuvarande agronomstudenter på Ultuna. I undersökningen fick studenterna bland annat svara på hur de hittade utbildningen och varför de valde att läsa till agronom. Totalt svarade 180 agronomstudenter på undersökningen och svaren säger mycket om vilken målgrupp det är vi når idag och de kan också hjälpa oss förstå hur vi ska få fler att intressera sig för agronomyrket! I förra inlägget berättade vi om hur väl studenterna tycker att SLU syns och vilken bild näringen förmedlar. I detta Continue reading →

Vilken bild förmedlar vår näring och hur väl syns SLU enligt studenterna?

Inför Agronomuppropets fokusdag gjordes en enkätundersökning bland nuvarande agronomstudenter på Ultuna. I undersökningen fick studenterna bland annat svara på hur de hittade utbildningen och varför de valde att läsa till agronom. Totalt svarade 180 agronomstudenter på undersökningen och svaren säger mycket om vilken målgrupp det är vi når idag och de kan också hjälpa oss förstå hur vi ska få fler att intressera sig för agronomyrket.   I de två tidigare inläggen berättade vi om hur agronomstudenter hittat utbildningen, varför de ville läsa till agronom och Continue reading →

Hur hittade agronomstudenterna till utbildningen?

Inför Agronomuppropets fokusdag gjordes en enkätundersökning bland nuvarande agronomstudenter på Ultuna. I undersökningen fick studenterna bland annat svara på hur de hittade utbildningen och varför de valde att läsa till agronom. Totalt svarade 180 agronomstudenter på undersökningen och svaren säger mycket om vilken målgrupp det är vi når idag och de kan också hjälpa oss förstå hur vi ska få fler att intressera sig för agronomyrket! Först ut – hur hittade studenterna till utbildningen? Den första frågan som ställdes till agronomstudenterna var när de först kom Continue reading →

Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsbehov inom de gröna näringarna

I torsdags (8/10) hölls en akademisammankomst på KSLA och Agronomuppropet var inbjudet för att prata om hur vi kan öka intresset för agronomutbildningarna och agronomyrket. Det var en mycket intressant och givande akademisammankomst, som behandlade ett mycket viktigt ämne. Vill du se föredragen i efterhand finns de filmade och presentationerna är upplagda på KSLAs hemsida. Föredragarna belyste frågeställningen ur olika perspektiv och diskuterade frågor som bland annat “Hur ser gymnasieungdomar idag på lantbruksutbildningar?”, “Hur får vi fler unga intresserade av de gröna näringarna?”, “Hur anpassar vi rådgivningen Continue reading →

Välkommen att kommentera rapport kring framtidens agronomutbildning!

En ordentlig utbildningsöversyn görs nu på SLU. Detta innebär även förändringar för agronomutbildningarna. Tidigare i somras nämnde vi här på Agronomuppropet en preliminär rapport kring planering av framtidens agronomutbildning. Nu har en mer genomarbetad rapport offentliggjorts. Agronomuppropet bjuder in er alla att kommentera denna rapport. Era kommentarer kommer föras vidare till de beslutsfattande organen inom SLU. Beatrice i Agronomuppropets projektgrupp jobbar också som kårordförande på Ultuna Studentkår, tack vare det kan vi se till att era åsikter inte förbises! Vad innebär då de nya förslagen som finns Continue reading →

Agronomprogrammens utveckling går mot specialistkompetens

Agronomutbildningen har några år på nacken! Utbildningen har funnits på Ultuna i 160 år. Under 80 av dessa år har utbildningen varit indelad i olika specialiseringar. Vilka specialiseringar som funnits har varierat över tiden. Det är knappast någon slump att agronomutbildningen är indelad i olika inriktningar utan det beror på ett tydligt behov från näringslivet som främst söker specialistkompetens. Resan till dagens utbildning har alltså varit lång, och resan har inte slutat än – och kommer nog aldrig att göra det! Dagens agronomutbildning har flera Continue reading →

Arbetslivsanknytning – vägen till att få en anställning direkt efter examen?

Vi agronomer får ofta höra att vi har en väldigt bra arbetsmarknad som väntar på oss efter examen och att vi inte ska ha några problem alls att få jobb. Trots de får vi höra från flera håll att det finns nyutexaminerade agronomer som går relativt länge utan att få ett jobb. Vad kan man då göra för att undvika detta? För att få ett jobb så snabbt som möjligt efter examen? Troligtvis finns det många svar på den frågan, ett svar kan vara arbetslivsanknytning. Continue reading →

Studentblogg – Amanda, Husdjursagronom

Ett sätt att få en bra inblick i hur det är att vara agronomstudent är att följa de studentbloggar som finns på SLU:s hemsida. De drivs av studenter från olika utbildningsprogram och i bloggarna kan du läsa både om hur själva studierna går till och hur livet som student ser ut utöver studierna. En av studentbloggarna drivs av Amanda Andersson som läser tredje året till husdjursagronom. Amanda flyttade till Uppsala från Dalslandsslätten och beskriver livet som husdjursagronomstudent som “Här möter landsbygd storstad i en blandning Continue reading →

Vad SLU gör för att förbättra situationen

Igår uppmärksammade SLU Agronomuppropet genom ett blogginlägg skrivet av SLU:s prorektor Torbjörn von Schantz. Självklart tycker vi bakom Agronomuppropet att det är fantastiskt bra (och kanske helt självklart) att SLU uppmärksammar initiativ som Agronomuppropet. I inlägget skriver von Schantz “Våra yrkesutbildningar är en central del av SLU:s identitet. Vi är det enda universitetet som ger dessa utbildningar i Sverige. Det är därför viktigt att vi tillsammans hjälps åt att stärka bilden av varumärket, innehållet och målen med dessa utbildningar”. På den punkten kunde vi inte hålla med mer! Continue reading →

Nya agronomer – höstterminen 2014

Om en knapp vecka startar höstterminen och Ultuna campus kommer då fyllas med nya agronomstudenter. De nya agronomstudenterna är också fler jämfört med förra året, något vi ser som mycket positivt! Tre av agronomprogrammen fyller sina platser och de tre är föga förvånande ekonomi-, husdjur-, och landsbygdsutvecklingsagronomprogrammen. Av dessa är det ekonomagronomen som är det mest sökta programmet med 45 antagna och 58 reserver (2013: 43 antagna, 44 reserver). Landsbygdsutvecklingsprogrammet har i år 40 antagna och 27 reserver (2013: 35 antagna, 23 reserver) och husdjursagronomprogrammet Continue reading →

Agronompraktik

Ett sätt för dagens agronomstudenter att få arbetslivserfarenhet är att läsa kursen kvalificerad agronompraktik. Kursens syfte är att ge de studerande en insikt i kvalificerade arbetsuppgifter inom lantbruksnäringen kopplat till den framtida yrkesrollen som agronom. Under fyra veckor deltar studenterna i de dagliga rutinerna inom ett företag, myndighet eller annan organisation inom lantbruksnäringen. En avslutande femte vecka ägnar studenterna åt att analysera, sammanställa och redovisa sina erfarenheter från praktikperioden. Här berättar Lisa Reiter, mark/växtagronomstudent, om sin praktikperiod på FAO i Chile:   Agronompraktik i Chile Jag spenderar min Continue reading →

Framtidens agronomer

Agronomuppropet gör i detta inlägg en uppföljning av en seminariedag som hölls på SLU i maj 2011. Arrangörer av seminariet var SLU, KSLA och Ultuna studentkår och titeln var ”Framtidens agronomer- en dialog mellan arbetsgivare, utbildare och studenter om dagens och morgondagens agronomutbildning”. Under dagen diskuterades flitigt frågor som; vilka kunskaper och erfarenheter som önskas av agronomer inom olika delar av branschen, vilken agronomens roll är, vad branschföreträdarna såg för utvecklingsmöjligheter inom agronomutbildningen m.m. Seminariet filmades och videoklippen är tillgängliga via SLU:s hemsida. Inte helt ovanligt är att det Continue reading →

Agronomutbildningen FRAMTID

Dagens agronomprogram är under omarbetning. SLU:s rektor har beslutat att rådet för agronomprogrammen (RAG) ska planera för innehåll och upplägg av den framtida agronomutbildningen. Den slutgiltiga rapporten har ännu inte presenterats men preliminära rapporter finns att läsa. Rapporten som presenterats utgår från agronomprogrammens examenskrav och från 18 punkter som skulle beaktas i uppdraget. Nedan presentera vi i korta drag förslaget på de nya agronomprogrammen. Hela rapporten kan du läsa här. Först och främst föreslås agronomprogrammen att omfatta 300 hp (fem år) istället för dagens 270 hp. Continue reading →

Vill du plugga mat, vilka alternativ finns?

Livsmedelsagronom, dietist, nutritionist, kostvetare, civilingenjör… Vad skiljer utbildningarna åt? Livsmedelsutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor kan grovt delas in i två kategorier; gruppen där studenterna bär vita labbrockar och studenterna som har kockjackor. Nedan sammanställs några av de utbildningar som är snarlika livsmedelsagronomutbildningen. Listan nedan är på intet sätt komplett. Den som vill få en överblick över hela program- och kursutbudet hänvisas till www.antagning.se. Vid Chalmers och Lunds universitet kan man utbilda sig till civilingenjör i bioteknik. Utbildningarna innehåller mycket teoretiska studier men även laborationer Continue reading →

Agronomutbildningen NU

Dagens agronomutbildning består av fem separata utbildningsprogram med olika behörighetskrav: Naturvetenskaplig behörighet: Husdjursagronom, mark/växtagronom och livsmedelsagronom Samhällsvetenskaplig behörighet: Ekonomagronom och landsbygdsutvecklingsagronom Agronomexamen är fortfarande idag 4,5 år lång, men flitiga diskussioner har förts under lång tid att anpassa agronomexamen efter andra mastersutbildningar och göra den till 5-årig. De 4,5 åren består för alla agronomer, oavsett inriktning, av 1,5 år av obligatoriska ämnen (ämneskurser). Det är ämnen som ger den samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga basen och som utgör grunden i agronomernas kompetens. Exempel på dessa ämnen kan vara Continue reading →

Agronomutbildningen DÅ

Agronomutbildningens utveckling fram tills idag Agronomutbildningen skiljer sig idag väsentligt jämfört med hur den såg ut för 60 år sen. Detta av naturliga skäl eftersom även lantbruket har förändrats drastiskt under denna tid. Sammanfattat kan man säga att det som har förändrats mest inom utbildningen är kraven på praktik och omfattningen av den akademiska delen av utbildningen. När Lantbrukshögskolan bildades år 1930 fanns det ett krav på 3 års jordbrukspraktik för att få börja läsa till agronom. Själva utbildningen var 3-4 år lång och hade Continue reading →

Är agronomstudenterna för få?

Marknaden skriker efter agronomkompetensen, det är något vi agronomstudenter får höra under hela vår utbildningstid. I SACOs utbildningskatalog står det däremot att arbetsmarknaden för agronomer är i balans (agronom står för övrigt inte längre först i katalogen, utan är nu hopbuntad med lantmästare under “Naturvetare – inriktning lantbruk).   Något som ofta framkommer vid diskussioner med näringen är att det främst är brist på mark/växt-, livsmedels- och teknikagronomer. Vilket inte är konstigt eftersom så få utexamineras varje år. För mark/växtagronomer ligger siffran på 10-15 utexaminerade varje Continue reading →