Kontakt

 Om ossAgronomuppropet drivs av agronomerna (fr v) Maria Karlsson, Beatrice Ramnerö och Julia Fransson.

Vi som driver Agronomuppropet blev nära vänner när vi satt i kårstyrelse för Ultuna studentkår 2011. Trots att vi är olika som personer har vi det starka engagemanget och drivet gemensamt och vi älskar att jobba ihop. Sedan 2011 har vi engagerat oss i olika projekt, utöver jobb och studier, men bestämde oss under sommaren 2014 för att göra något tillsammans. Så föddes Agronomuppropet. Under 2015 har vi, förutom Agronomuppropet, varit engagerade i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins ungdomssatsning UNIK.

Maria Karlsson är doktorand vid institutionen för Livsmedelsvetenskap, SLU, där hon forskar på mjölk. Hon tog livsmedelsagronomexamen i januari 2013. Maria har tidigare bl a jobbat på Merck Millipore i Strasbourg och varit engagerad i Uppsala FN-förening.
Maria når du genom att maila maria@agronomuppropet.se eller ringa 073-954 47 78.

Beatrice Ramnerö är strategianalytiker på Lantmännen och avslutade sin mark/växtagronomutbildning 2015. Tidigare har Beatrice jobbat som Evenemangskoordinator på SLU och var ordförande i Ultuna studentkår 2014.
Beatrice når du genom att maila beatrice@agronomuppropet.se eller ringa 073-647 18 77.

Julia Fransson är säljare på Ragn-Sells Agro, men är för närvarande föräldraledig. Hon avslutade sin mark/växtagronomutbildning 2012. Tidigare har Julia jobbat som marknadsutvecklare på Biototal och varit projektledare för KSLA:s Framtidsprojektet.
Julia når du genom att maila julia@agronomuppropet.se eller ringa 070-748 07 11.