Vad gör Agronomuppropet?

Golden Barley

Grundidéen bakom Agronomuppropet är att vi agronomer tillsammans gör någonting för att öka kännedomen om vårt yrke, öka kännedomen om behovet av vår kompetens och öka intresset för agronomutbildningen.

Agronomuppropet är idag en plattform med två syften. För det första att upplysa om agronomutbildningen och agronomyrket och dess bredd. För det andra rikta sig direkt till agronomer  och stärka yrkesstoltheten. Det handlar om att vi tillsammans, genom små eller större åtaganden, ska jobba för att få fler att känna till och intressera sig för agronomyrket. Vi vill visa på den stora bredd som yrket har, på alla de platser i samhället där vi agronomer har en given uppgift.


Den 31 oktober 2014 arrangerade Agronomuppropet en Fokusdag på Ultuna för att kicka igång arbetet med att öka kännedomen om agronomyrket. Under dagen producerades hundratals idéer och nästan 100 åtaganden gjordes. Åtagandena är skrivna av de som deltog på fokusdagen och handlar om vad de ska göra för att bidra till att öka kännedomen om agronomyrket.

Vi som driver Agronomuppropet har även varit inblandade i SLU:s kampanj Plugga Hållbart. En kampanj på sociala medier som startades inför 2015 års rekryteringen av studenter till programmen agronom mark/växt, agronom livsmedel och kandidatprogrammet biologi- och miljövetenskap. Kampanjen blev lyckad och har fortsatt på Facebook under 2016 och 2017.

Vi var med på SLU:s och Uppsala universitets vägledardag 2015, för studie- och yrkesvägledare, och pratade om framför allt agronom mark/växt och agronom livsmedel.

Vi var med och arrangerade en rekryteringsverkstad för KSLA:s arbetsgrupp Attraktionskraft, kompetens, utbildning (AKU) där syftet var att gå från idé till handling för att attrahera fler unga att utbilda sig inom de gröna och blå näringarna.

Agronomuppropet finns på Facebook och kontot har ca 1200 följare.

Vi startade 2016 Instagram-kontot @JagÄrAgronom där vi varje vecka följer en agronom i hens vardag. Kontot har idag ca 1500 följare.

Vi följer SLU:s arbete med utvecklingen av agronomprogrammen och har i februari inkommit med en skrivelse till den arbetsgrupp som utreder benämningen och ett eventuellt namnbyte på agronomprogrammen.

I egenskap av ordförande för doktorandnämnden för SLU:s Samlade Studentkårer sitter Maria med i SLU:s styrelse.

Beatrice är ledamot av Agronomförbundets styrelse.