5 frågor till en agronompolitiker – Cecilia Nygren

Cecilia Nygren är agronom och politiker och kandiderar till regionfullmäktige för Miljöpartiet på Gotland. I inlägget nedan kan du läsa mer om vad som fick Cecilia att engagera sig politiskt. Varför valde du att läsa till agronom? Jag var i tonåren väldigt intresserad av lantbrukets djur, främst kor, och av matens miljöpåverkan. En kompis tipsade om att det fanns något som hette “agronom”. Hur har din väg från agronomexamen till politiker sett ut? Det politiska engagemanget föddes när jag vände hem till Gotland och blev Continue reading →

Vad SLU gör för att förbättra situationen

Igår uppmärksammade SLU Agronomuppropet genom ett blogginlägg skrivet av SLU:s prorektor Torbjörn von Schantz. Självklart tycker vi bakom Agronomuppropet att det är fantastiskt bra (och kanske helt självklart) att SLU uppmärksammar initiativ som Agronomuppropet. I inlägget skriver von Schantz “Våra yrkesutbildningar är en central del av SLU:s identitet. Vi är det enda universitetet som ger dessa utbildningar i Sverige. Det är därför viktigt att vi tillsammans hjälps åt att stärka bilden av varumärket, innehållet och målen med dessa utbildningar”. På den punkten kunde vi inte hålla med mer! Continue reading →

5 frågor till en agronompolitiker – Agneta Åkerberg

Idag presenterar vi ytterligare en agronom som valt att engagera sig politiskt. Agneta Åkerberg kandiderar för centerpartiet i Falkenberg men finns även med på listorna till landstinget och riksdag. 1) Varför valde du att läsa till agronom?  Jag har alltid gillat natur och djur. Som tätortsbo var det Skansen i Stockholm och ridskolan som man fick hålla till godo med. Men jag var även intresserad av jordbruk tidigt och kom jag till landet så var jag alltid i någon ladugård. Jag bestämde mig i tidig Continue reading →

Globala utmaningar kring livsmedelsförsörjning

I fredags hölls en öppen föreläsning på SLU med temat globala utmaningar kring livsmedelsförsörjning. Föreläste gjorde inte mindre än två av Sveriges, jag kanske till och med världens, bästa föreläsare Hans Rosling och agronom Johan Rockström. Självklart var Agronomuppropet på plats för att höra vad de hade att säga! Hans Rosling inledde med sin föreläsning som hade temat Global changes in the population and the implications for food safety and security. Under sin föreläsning dödade Rosling flertalet myter och missförstånd om hur världspopulationen utvecklas. Rosling Continue reading →

5 frågor till en agronompolitiker – David Hårsmar

De närmaste veckorna kommer vi publicera korta intervjuer med agronomer som valt att engagera sig politiskt. Idag lyfter vi fram centerpartisten David Hårsmar från Dalsjöfors. 1. Varför valde du att läsa till agronom? Uppmärksammade SLU på en ”studentmässa” och hörde också mycket positivt om Ultuna från en bekant. Tyckte först att Naturvetarprogrammet låg närmast min ambitioner att jobba för en bättre miljö. Efter ett år så bytte jag dock till Teknikagronom-programmet då jag fått kläm på vilka intressanta kurser som erbjöds inom energi, avfall och biogas. 2. Continue reading →

Nya agronomer – höstterminen 2014

Om en knapp vecka startar höstterminen och Ultuna campus kommer då fyllas med nya agronomstudenter. De nya agronomstudenterna är också fler jämfört med förra året, något vi ser som mycket positivt! Tre av agronomprogrammen fyller sina platser och de tre är föga förvånande ekonomi-, husdjur-, och landsbygdsutvecklingsagronomprogrammen. Av dessa är det ekonomagronomen som är det mest sökta programmet med 45 antagna och 58 reserver (2013: 43 antagna, 44 reserver). Landsbygdsutvecklingsprogrammet har i år 40 antagna och 27 reserver (2013: 35 antagna, 23 reserver) och husdjursagronomprogrammet Continue reading →

Agronompraktik

Ett sätt för dagens agronomstudenter att få arbetslivserfarenhet är att läsa kursen kvalificerad agronompraktik. Kursens syfte är att ge de studerande en insikt i kvalificerade arbetsuppgifter inom lantbruksnäringen kopplat till den framtida yrkesrollen som agronom. Under fyra veckor deltar studenterna i de dagliga rutinerna inom ett företag, myndighet eller annan organisation inom lantbruksnäringen. En avslutande femte vecka ägnar studenterna åt att analysera, sammanställa och redovisa sina erfarenheter från praktikperioden. Här berättar Lisa Reiter, mark/växtagronomstudent, om sin praktikperiod på FAO i Chile:   Agronompraktik i Chile Jag spenderar min Continue reading →

4 frågor till en agronom – Mattias Gotting

Vi fortsätter serien med fyra frågor till en agronom. Några har efterfrågat att få läsa om agronomer som jobbar utomlands – här berättar Mattias Gotting om sitt jobb i Bryssel. Namn: Mattias Gotting Examen: Ekonomagronom, examen 2011 Vad arbetar du med? Jag arbetar för LRF i Bryssel med konkurrenskraftsfrågor. Mitt arbete går ut på att representera Sveriges bönder gentemot EU:s institutioner, politiker och beslutsfattare. Att samarbeta med LRF:s motsvarigheter i andra länder genom paraplyorganisationen Copa-Cogeca är en viktig del i lobbyarbetet. Vi tar även emot Continue reading →

SLU Studentpool

Ett av syftena med Agronomuppropet är att uppmuntra till åtaganden och initiativ, men självklart vill vi även uppmärksamma de initiativ som redan finns! Det finns flera initiativ idag som bidrar till att öka kännedomen om agronomyrket och framförallt öka intresset för agronomutbildningarna. Ett initiativ som gör detta på ett mycket bra sätt är SLU Studentpool. Här kan ni läsa vad initiativtagaren, projektledaren och agronomstudenten Ida Eriksson skriver om SLU Studentpool:   Lantbruk + modernt samhälle = sant? Att mat är nödvändigt för ett modernt fungerande Continue reading →

5 frågor till en agronompolitiker – Erik Pelling

De närmaste veckorna kommer vi publicera korta intervjuer med agronomer som valt att engagera sig politiskt. Först ut är socialdemokraten Erik Pelling från Uppsala. Varför valde du att läsa till agronom? Som en del i studie- och yrkesvägledningen under mitt första år på gymnasiet fick vi i uppgift att intervjua någon yrkesverksam person och sen redovisa för klassen. Jag läste samhällsvetenskapligt program på Katedralskolan i Uppsala men mitt val föll på en agronomie doktor på Ultuna som forskade om ekologiskt lantbruk. Jag minns att cykelturen Continue reading →

Agronomuppropets fokusdag 31 oktober

Endast 4 % av Sveriges gymnasieungdomar känner till SLU. Söktrycket till flera av agronomprogrammen är sämre än någonsin. Samtidigt skriker branschen efter agronomernas kompetens. Det är dags för dig som privatperson, offentlig person, företrädare för ett företag, organisation eller myndighet – för dig som agronom – att engagera dig i utmaningen! Agronomuppropet, i samarbete med Agronomförbundet och Ultuna studentkår, bjuder in till en dag full av inspiration och diskussion – med mål att skapa en handlingsplan för hur vi tillsammans ökar kännedomen om agronom som Continue reading →

SLU Alumn

För att tidigare studenter vid SLU lätt ska kunna hålla kontakt med varandra och med sitt universitet startade SLU våren 2013 SLU Alumn. Ett alumnnätverk var en av idéerna som fram kom vid seminariet Framtidens Agronomer som du kan läsa mer om i ett tidigare inlägg. Som alumn är du en förebild för SLU:s studenter och för elever som funderar på att studera vid SLU. Kanske vill du komma tillbaka och berätta om din tid på SLU eller dela med dig av dina erfarenheter från ditt arbetsliv? Kolla in alumnnätverkets film Continue reading →

Framtidens agronomer

Agronomuppropet gör i detta inlägg en uppföljning av en seminariedag som hölls på SLU i maj 2011. Arrangörer av seminariet var SLU, KSLA och Ultuna studentkår och titeln var ”Framtidens agronomer- en dialog mellan arbetsgivare, utbildare och studenter om dagens och morgondagens agronomutbildning”. Under dagen diskuterades flitigt frågor som; vilka kunskaper och erfarenheter som önskas av agronomer inom olika delar av branschen, vilken agronomens roll är, vad branschföreträdarna såg för utvecklingsmöjligheter inom agronomutbildningen m.m. Seminariet filmades och videoklippen är tillgängliga via SLU:s hemsida. Inte helt ovanligt är att det Continue reading →

Agronomstudent på sommarjobb – Isabella Grötting

Nästa student som ger oss en inblick i sin vardag på sommarjobbet är Isabella Grötting som jobbar på Eskilstuna djurpark. Så här berättar Isabella om sitt sommarjobb: “I sommar är jag djurparksmedarbetare på Parken Zoo i Eskilstuna och tar hand om både djuren på parken och besökarna som kommer. Jobbet innefattar att mata, mocka hos och socialisera med djuren så gott det går, vissa mer än andra. Mina dagliga rutiner är att städa hos djuren, svara på frågor och prata med besökare men också att Continue reading →

Agronomringen

Många agronomer väljer att förgylla sin examen genom att bära agronomringen. Ringens 140-åriga historia har kommit att bli en samlande symbol för yrket. Det var den 9 oktober år 1874 som förslaget om en kamratring lades fram av den vid Ultuna lantbruksinstitut studeranden Henrik Granholm. Redan den 22 oktober samma år fastställdes ett förslag till klackring, på vilken en plog var ingraverad, av Ultuna elevkår. Modellen slog dock aldrig igenom, och 1876 hade en ny modell, även den med ett plogmotiv, tagits fram. År 1882 kom den första Continue reading →

4 frågor till en agronom – Simon Strandvik

Många agronomer startar eget, antingen direkt eller efter några år i arbetslivet. Här kommer 4 frågor till agronom Simon Strandvik. Namn: Simon Strandvik Examen: Mark/växtagronom, examen 2010 Vad jobbar du med? Efter några år på Håll Sverige Rent är jag nu VD i det egna företaget Greentime och arbetar med miljö och matfrågor inom evenemangsbranschen. Varför läste du till agronom? Jag läste till agronom för att få kunskap om hur vi producerar vår mat och hur det påverkar miljön och i slutändan oss själva. Agronomutbildningen Continue reading →

Agronomer behövs för ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk!

Statens offentliga utredningar har under det gångna året utrett förutsättningarna för en livskraftig jordbruksnäring i Sverige och sammanfattat sitt arbete i Konkurrenskraftsutredningen. Syftet med utredningen var att belysa det svenska jordbrukets konkurrenskraft och ta fram förslag till strategi för en livskraftig svensk produktion. En slutsats vi drar från denna utredning är att agronomkompetensen är av stor betydelse för det svenska jordbrukets framtida konkurrenskraft. Vi agronomer har en värdefull kunskap som behövs för att utveckla det svenska jordbruket, bland annat genom att ge råd till företagare Continue reading →

4 frågor till en agronom – Johanna Sandahl

Agronomer befinner sig på många spännande positioner, exempelvis Naturskyddsföreningen är full av agronomer! Här ställer vi fyra frågor till Naturskyddsföreningens nya ordförande, agronom Johanna Sandahl. Namn: Johanna Sandahl Examen: Mark/växtagronom, examen 1999 Vad jobbar du med? Ordförande i Naturskyddsföreningen. Varför läste du till agronom?  När jag i början av 90-talet skulle söka till universitet visste jag att jag ville jobba med miljöfrågor från ett tvärvetenskapligt perspektiv, men det fanns nästan inga utbildningar som erbjöd möjlighet att studera detta. Undantaget var agronomutbildningen. Varför är agronomer viktiga i samhället?  Continue reading →

Reflektioner från Brunnby lantbrukardagar

Att besöka Brunnby lantbrukardagar var mycket trevligt, dels för det intressanta innehållet men också för att vår bransch är så liten att man träffar väldigt många bekanta agronomer. Jag pratade om de utmaningar vi agronomer står inför med ett helt gäng engagerade personer. Ofta kom samtalet in på dessa frågor naturligt efter att jag berättat att jag pluggar till mark/växtagronom, varpå den jag pratade med genast replikerade att det utexamineras alldeles för få mark/växtagronomer – och sen var vi igång! Jag upplevde en uppriktig oro Continue reading →

Agronomförbundet

Agronomuppropet är ett projekt som sker i samarbete med Agronomförbundet och Ultuna studentkår. Agronomförbundet är en proffesionsförening inom Naturvetarna och arbetar med att lyfta fram och marknadsföra agronomer. Agronomförbundet arbetar för att agronomutbildningen ska hålla en fortsatt hög kvalitet och utvecklas i takt med samhällets behov av kompetens inom professionen. Detta för att agronomers kunskap och kompetens även i fortsättningen ska vara eftertraktad och användbar både nationellt och internationellt. Agronomförbundet ger ut tidningen Agronomen fyra gånger om året och delar även årligen ut flera stipendier, däribland Continue reading →

Agronomstudent på sommarjobb – Elin Laxmar

Här på Agronomuppropet kommer ni inte bara få lära känna yrkesverksamma agronomer, utan självklart även agronomstudenter. Nu under sommaren kommer vi därför låta agronomstudenter kort berätta om sitt sommarjobb. Först ut är Elin Laxmar, som till vardags läser till markväxtagronom och börjar sitt tredje år i höst. Är du agronomstudent och har ett spännande sommarjobb – hör gärna av dig till oss!

Skriv under Agronomuppropet

Genom att skriva under Agronomuppropet visar du att du stöttar det vi försöker åstadkomma – öka medvetenheten om vad en agronom är och gör. Med din underskrift förbinder du dig inte att göra någonting, även om vi hoppas att du vill vara med och ta ett steg närmare ökad kännedom om agronomer. Räcker det inte att gilla Agronomuppropet på Facebook? Mycket av det vi lägger upp på hemsidan publiceras också på Facebook men du som skriver under Agronomuppropet får exklusivt ta del av följande: – Agronomuppropets Continue reading →

4 frågor till en agronom – Paulina Norup

  Namn: Paulina Norup Examen: Livsmedelsagronom Yrke: Projketledare Vad arbetar du med? Jag arbetar som projektledare på Norups Gård AB. Norups Gård är ett familjeföretag med lantbruk i botten, vi har utvecklat småskalig och byggt små och stora anläggningar för bioenergi i form av RME (rapsoljemetylester) i många år och har sedan 2008 också arbetat med biogas och bygger biogasanläggningar i olika utformningar till lantbrukare, kommuner och universitet. Vi har även sedan ett par år tillbaka utvecklat ett koncept där vi bygger färdiga livsmedelsförädlingsmoduler (tex. Continue reading →

Varför ett upprop för agronomer?

Det finns en hel rad anledningar varför vi agronomer behöver hjälpas åt för att sprida vetskapen om vårt yrke i samhället. Dels är det det här med söktrycket till utbildningarna: – Fler studenter på utbildningarna ger mer pengar till utbildningarna eftersom programmen får tilldelning efter hur många studenter som läser utbildningen. Stora ekonomiska resurser ger bättre förutsättningar för att bedriva undervisning av hög kvalitet. Idag är det ekonomiska läget för utbildningarna mycket ansträngt, vilket leder till besparingar i flera steg. Besparingar riskerar att leda till en försämring av Continue reading →

Agronomutbildningen FRAMTID

Dagens agronomprogram är under omarbetning. SLU:s rektor har beslutat att rådet för agronomprogrammen (RAG) ska planera för innehåll och upplägg av den framtida agronomutbildningen. Den slutgiltiga rapporten har ännu inte presenterats men preliminära rapporter finns att läsa. Rapporten som presenterats utgår från agronomprogrammens examenskrav och från 18 punkter som skulle beaktas i uppdraget. Nedan presentera vi i korta drag förslaget på de nya agronomprogrammen. Hela rapporten kan du läsa här. Först och främst föreslås agronomprogrammen att omfatta 300 hp (fem år) istället för dagens 270 hp. Continue reading →

Vill du plugga mat, vilka alternativ finns?

Livsmedelsagronom, dietist, nutritionist, kostvetare, civilingenjör… Vad skiljer utbildningarna åt? Livsmedelsutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor kan grovt delas in i två kategorier; gruppen där studenterna bär vita labbrockar och studenterna som har kockjackor. Nedan sammanställs några av de utbildningar som är snarlika livsmedelsagronomutbildningen. Listan nedan är på intet sätt komplett. Den som vill få en överblick över hela program- och kursutbudet hänvisas till www.antagning.se. Vid Chalmers och Lunds universitet kan man utbilda sig till civilingenjör i bioteknik. Utbildningarna innehåller mycket teoretiska studier men även laborationer Continue reading →

4 frågor till en agronom – Kristina Yngwe

Namn: Kristina Yngwe Examen: Mark/växtagronom Yrke: Lantbruksrådgivare Vad arbetar du med? Jag jobbar som lantbruksrådgivare på HIR Malmöhus AB, men håller också på att ge mig in i politiken så är tjänstledig på deltid för att driva personkampanj inför riksdagsvalet i höst. Varför läste du till agronom? Jag är uppväxt på gård men hade från början ingen tanke på att fortsätta inom lantbruket, så efter att ha läst naturvetenskap på gymnasiet började jag läsa statsvetenskap och nationalekonomi på programmet för Politices Magister, och tänkte att Continue reading →

Agronomutbildningen NU

Dagens agronomutbildning består av fem separata utbildningsprogram med olika behörighetskrav: Naturvetenskaplig behörighet: Husdjursagronom, mark/växtagronom och livsmedelsagronom Samhällsvetenskaplig behörighet: Ekonomagronom och landsbygdsutvecklingsagronom Agronomexamen är fortfarande idag 4,5 år lång, men flitiga diskussioner har förts under lång tid att anpassa agronomexamen efter andra mastersutbildningar och göra den till 5-årig. De 4,5 åren består för alla agronomer, oavsett inriktning, av 1,5 år av obligatoriska ämnen (ämneskurser). Det är ämnen som ger den samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga basen och som utgör grunden i agronomernas kompetens. Exempel på dessa ämnen kan vara Continue reading →

Agronomutbildningen DÅ

Agronomutbildningens utveckling fram tills idag Agronomutbildningen skiljer sig idag väsentligt jämfört med hur den såg ut för 60 år sen. Detta av naturliga skäl eftersom även lantbruket har förändrats drastiskt under denna tid. Sammanfattat kan man säga att det som har förändrats mest inom utbildningen är kraven på praktik och omfattningen av den akademiska delen av utbildningen. När Lantbrukshögskolan bildades år 1930 fanns det ett krav på 3 års jordbrukspraktik för att få börja läsa till agronom. Själva utbildningen var 3-4 år lång och hade Continue reading →

Agronomer i topp bland Sveriges miljömäktigaste

Varje år ger tidningen MiljöAktuellt ut en lista med Sveriges 100 miljömäktigaste. Listan fastställs av MiljöAktuellts jury efter inkomna nomineringar från tidningens läsare. Bland topp 10 på 2014 års lista hittar vi inte mindre är 3 agronomer. 2. Johan Rockström – agronom, chef för Stockholm resilience center och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Johan låg 2013 och 2012 i topp på listan. 5. Svante Axelsson – agronom och generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen. 6. Mikael Karlsson – agronom, filosofie doktor i miljö- och energisystem och fd. ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen Continue reading →

Är agronomstudenterna för få?

Marknaden skriker efter agronomkompetensen, det är något vi agronomstudenter får höra under hela vår utbildningstid. I SACOs utbildningskatalog står det däremot att arbetsmarknaden för agronomer är i balans (agronom står för övrigt inte längre först i katalogen, utan är nu hopbuntad med lantmästare under “Naturvetare – inriktning lantbruk).   Något som ofta framkommer vid diskussioner med näringen är att det främst är brist på mark/växt-, livsmedels- och teknikagronomer. Vilket inte är konstigt eftersom så få utexamineras varje år. För mark/växtagronomer ligger siffran på 10-15 utexaminerade varje Continue reading →

4 frågor till en agronom – Anton Pallin

Ett återkommande inslag här på webben kommer vara korta intervjuer med yrkesverksamma agronomer. Har du ett spännande jobb som du vill berätta om? Kontakta då oss genom att skicka ett mail till maria@agronomuppropet.se. Först ut är en blivande agronomie doktor. Namn: Anton Pallin Examen: Livsmedelsagronom Yrke: Doktorand vid institutionen för mikrobiologi, SLU Vad arbetar du med? Jag arbetar med probiotiska mikroorganismer, främst lactobaciller där jag studerar deras tillväxt i spannmål och vad de bildar för bioaktiva substanser. Tanken är att vi genom forskning ska få fram Continue reading →

Var håller agronomer hus?

De största arbetsmarknadssektorerna för agronomer är, enligt agronommatrikeln och statistik från Naturvetarna, statliga myndigheter, privata företag, lantbruk, universitet och högskolor. En stor del av agronomerna är sysselsatta inom ämnesområdena lantbruk, livsmedel, miljö och klimat. Geografiskt är flest agronomer verksamma inom Stockholms, Uppsala, Skåne och Västra-Götalands län. Vanliga arbetsgivare för agronomer är: Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelserna, kommuner, Jordbruksverket, Lantmännen, Landsbygdsdepartementet, Hushållningssällskapen, LRF konsult. Många agronomer arbetar även som egenföretagare. Vad gör då agronomer? Vanliga arbetsuppgifter för en agronom är rådgivning/konsultverksamhet, projektledning, kontroll/tillsyn, myndighetsutövning, forskning och undervisning. //Beatrice

Agro-vadå?

Ja, vad är egentligen en agronom? Det är lika bra att vi börjar med att klargöra det. Rådet för agronomprogrammen (RAG) vid SLU fick 2011 i uppdrag att konkretisera vad en agronom är och hur agronomkompetens kunde beskrivas. Här är deras allmänna beskrivning av vad en agronom är: Agronomen studerar lantbruket och dess roll i samhället och arbetar för att utveckla lantbrukets förmåga att försörja människan med mat och andra nyttigheter, utan att utarma naturresurserna eller skada miljön. Agronomen kombinerar agrar kompetens med akademisk ämneskompetens Continue reading →

Det började med en dröm

Det låter som en kliché, jag vet, men denna gång stämmer det faktiskt. Jag vaknade mitt i natten under påskledigheten och mumlade något osammanhängande om att jag måste ordna en dag för att samla agronomer. När jag vaknade morgonen efter kom jag fortfarande ihåg drömmen och en tanke hade väckts. Idén om att göra något för att förbättra söktrycken till agronomprogrammen och för att öka agronomyrkets status är inte ny. Det är frågor som diskuteras bland oss agronomer hela tiden och i de diskussioner som Continue reading →

Nu är vi igång!

Historien bakom Agronomuppropet är inte lång men nog så viktig. Beatrice Ramnerö, nuvarande ordförande för Ultuna studentkår, kontaktade mig (jag, en avdankad gammal ordförande med svårt att släppa taget) via ett långt mail med en massa anledningar till varför vi behövde ta tag i det här med antalet sökande till agronomprogrammen. Nog för att det är hyffsat söktryck till programmen ekonomagronom, husdjursagronom och det relativt nya landsbygdsagronomprogrammet men för mark/växt och livsmedel håller söktrycket på att gå käpprätt åt skogen. Det är så illa att det på högre Continue reading →