Utmaningen

Cabbage

Agronomuppropet startade sommaren 2014 med utmaningen att öka kunskapen om vad en agronom är och gör. Agronomuppropet vill få fler att bli medvetna om vad agronomyrket innebär och vi vill få fler intresserade av de ämnesområden agronomer arbetar med. Vi såg helt enkelt behov av ett upprop – ett Agronomupprop!

Fler ska vilja bli agronomer! Agronomer har en kompetens som är efterfrågad av många arbetsgivare.  Om en nybliven student vill läsa en naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig utbildning borde SLU vara ett självklart val att ha med i beräkningen. Men idag känner 4 % av Sveriges gymnasieungdomar till SLU. Antalet sökande till framför allt mark/växt- och livsmedelsagronomprogrammet är lågt. Även för ekonomagronomerna, husdjursagronomerna och landsbygdsutvecklingsagronomerna finns det såklart mycket att vinna på att få fler sökande.

Fler ska veta om vad en agronom är! Om fler vet om vad en agronom är och gör kommer fler potentiella studenter att vilja bli agronom samtidigt som fler arbetsgivare kommer inse att det såklart är en agronom de ska anställa. Det är ingen tvekan om att agronomer behövs på fler positioner i samhället; inom kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag osv.


Men varför behöver vi öka kännedomen och öka söktrycket till utbildningarna?

– Fler studenter på utbildningarna ger mer pengar till utbildningarna eftersom programmen får tilldelning efter hur många studenter som läser utbildningen. Stora ekonomiska resurser ger bättre förutsättningar för att bedriva undervisning med hög kvalitet. Idag är det ekonomiska läget för utbildningarna mycket ansträngt, vilket leder till besparingar i flera steg. Besparingar riskerar att leda till en försämring av utbildningens kvalitet, vilket i sin tur riskerar leda till ett lägre söktryck till utbildningarna – så blir det en ond cirkel.

– Fler sökande till utbildningarna ger inte bara mer pengar till utbildningarna utan även ett större urval bland studenterna – vi får alltså generellt mer kompetenta studenter Här vill vi så klart understryka att gymnasiebetyg absolut inte säger allt om en person blir en kompetent agronom – men goda baskunskaper från gymnasiet ger goda förutsättningar för att lyckas med sina högskolestudier.

– Kompetenta studenter ger en högre nivå på utbildningen och det utexamineras därmed agronomer med högre kompetens.

– Fler studenter ger fler utexaminerade agronomer – dvs. fler agronomer kommer finnas på olika poster i samhället och kan bidra med sin viktiga kompetens.

– Fler utexaminerade ger också en större grupp att anställa ifrån och chansen blir större att rätt person hamnar på rätt plats.

– Det blir fler agronomer på viktiga platser i samhället; t ex. riksdag, länsstyrelser, kommuner och andra beslutande poster såväl som inom forskningen, i privata företag och organisationer. Fler agronomer på fler befattningar med större spridning höjer med andra ord statusen på yrket, något som gagnar varje enskild person med agronomutbildningen i bagaget.


Vi – privatpersoner, företag och organisationer – behöver tillsammans hjälpas åt att sprida kunskap om vårt yrke och vår kompetens. Vad vi gör, hur viktigt det är och vad vi bidrar med till samhället.

Vi ska tillsammans öka kännedomen om agronomyrket! Genom att vi tydligare lyfter att vi är agronomer i skrift och tal synliggörs agronomtiteln i större utsträckning. Var en stolt agronom och visa det! Läs mer om hur du kan göra för att öka kännedomen om agronomyrket under “Hur kan du hjälpa till?“.